iCounters

evidenca in obračun merilnikov

Spletni program namenjen upravnikom in izvajalcem delitev porabe hladne vode, delitev porabe toplote za posamezne dele stavb in delitev toplote za sanitarno vodo.

Obračuni porabe

Enostavno in natančno upravljanje s števci in porabo vode ali energentov v vseh vaših ali naročnikovih nepremičninah.

Program nam omogoča obračune porabe skladno z zakonodajo, nas opozarja na morebitne napake na števcih ali na napake v strukturah.

Strukture so lahko široko razvejane ali povsem enostavne (kotlovnice, večja naselja ali samo en večstanovanjski objekt vse do posameznih enot). Izračune je možno pripraviti tako na sekundarni kot tudi na primarni ravni, in sicer po različnih parametrih (po površini, v deležih, po metrih po številu oseb ali po kombinacijah parametrov) z realnimi in virtualnimi merilniki. Primarno raven predstavlja glavni ali vhodni merilnik in sekundarno raven merilniki po enotah (delilniki, kalorimetri, števci za vodo).

Glavne prednosti
 • 24/7 razpoložljivost in dostopnost s katerekoli naprave s spletnim dostopom
 • vsi podatki so varno shranjeni v oblaku Oracle z vodilnimi varnostnimi tehnologijami
 • enostaven uvoz podatkov iz različnih virov v bazo iCounters
 • informacijsko podprta enotna centralizirana evidenca števcev in porabe
 • pridobivanje podatkov od dobaviteljev
 • prikaz morebitnih napak v odčitkih števcev
 • izračun in prikaz odstopanj
 • izračun različnih objektov in števcev na primarni in sekundarni ravni
 • upravljanje z energijo
 • dodajanje temperaturnega primanjkljaja in primerjava podatkov z zunanjimi temperaturami
 • samodejno odpravljanje napak in odstopanj vrednosti porabe na števcih
 • možnost vodenja senzorike za različne veličine: merjenje notranje temperature, opozarjanje za dim, merjenje hrupa v skupnih prostorih itd.
 • podatki merjene energije za ogrevanje se preko različnih protokolov delijo med vse deležnike na trgu: prebivalstvo in podjetja – Delijo se le kumulativni podatki povprečne letne porabe v kWh/m2 za stavbo z namenom, da lahko lastniki (podobnih) stavb med seboj primerjajo, kako so z energetskimi ukrepi zagotovili nižjo porabo glede na sosednje stavbe ali obratno, kako so lastniki neobnovljenih stavb neučinkoviti z veliko porabo energije za ogrevanje prostorov in kako bi lahko bili z energetskimi obnovami varčnejši

Informativna namizna plošča s prikazom napak v obračunskih strukturah ali na števcih nudi hitre informacije z možnostjo vpogleda v podrobnosti

Urejanje obračuna delitve porabe s prikazi napak in opozoril

Delitev porabe vezana na različne faktorje, politike in skladna z zakonodajo

Produkt iSmartCounters tržimo pod imenom iCounters web. Produkt je bil razvit v okviru projekta Centralizacija migracijskih postopkov pri energentih v pametnih stavbah – iSmartCounters in je bil sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Za več informacij nas lahko kontaktirate na e-naslov prodaja@imagine.si .