Example One iDesk.web Enostavno vodenje projektov, CRM

 Enostavno vodenje projektov

CRM

Integracija (parsanje) z elektronsko pošto

Kallukacije in podkalkulacije projektov

Dinamični dashboardi, KPI-ji

Varnost, zanesljivost

iDesk.web

Enostavno vodenje projektov, CRM, kalkulacije in podkalulacije

Programski paket iDesk.Web je spletni produkt, ki je namenjen vodenju enostavnih projektov in CRM-ja. Spremlja se vse od povpraševanja, do končne izvedbe projekta. Uporaba produkta je enostavna, vključeni so dinamični dashboardi, grafični KPI-ji…

Enostavnost in preglednost

Program je zelo pregleden in enostaven za uporabo, zato je potrebno le minimalno izobraževanje.

Nadzorna plošča (dinamični dashboard)
  • Centralni pregled stanja povpraševanj ter projektov
  • Možnost filtriranja po različnih obdobjih, zaposlenih…
  • Pregled tedenskega dogajanja.
  • 10 zadnje spremenjenih povpraševanj.
Povpraševanja

– Osnovno upravljanje s povpraševanji.
– Uporabniško definirani statusi s pripadajočimi pod statusi.
– Vnos poljubnih komentarjev (šifrant vrst komentarjev).
– Integracija e-pošte: pošiljanje ter prejemanje elektronske pošte.

– Avtomatski zajem pošte v produkt iz privzetih poštnih odjemalcev (POP3/ IMAPI).
– Urejanje dogodkov direktno iz samega povpraševanja.
– Segment poljubnih (uporabniško definiranih) atributov.
– Modul za kalkulacijske in podkalkulacijske vrednosti povpraševanja (po uporabniško definirani predlogi).

Projekti

– Osnovno upravljanje s projektom.
– Kreiranje projekta iz zaključenega povpraševanja.
– Vnos poljubnih komentarjev (šifrant vrst komentarjev).
– Integracija e-pošte : pošiljanje ter prejemanje elektronske pošte.
– Avtomatski zajem pošte v produkt iz privzetih poštnih odjemalcev (POP3/ IMAPI).

– Urejanje dogodkov direktno iz samega povpraševanja.
– Segment poljubnih (uporabniško definiranimi) atributov.
– Gantt pregled poteka projekta.
– Modul za kalkulacijske in podkalkulacijske vrednosti projekta (po uporabniško definirani predlogi).
– Modul aneksov.

Rokovnik (koledar)

– Upravljanje s koledarjem.
– Vezava dogodkov na partnerja, povpraševanje oz. projekt.
– Različni tipi dogodkov (prosto nastavljivi).
– Sistem predlog opomnikov za posamezni tip dogodka.
– Upravljanje z dogodki direktno na posameznem modulu (povpraševanja, projekti).

Varnost in omejitev vpogleda
Revizijska sled
Varnost podatkov, varnost aplikacije
Delovanje

Podrobno se lahko nastavljajo pravice dostopa in vpogleda/spreminjanja/brisanja posameznih rubrik. Produkt beleži vse dogodke (vnose, spremembe, brisanja), ki se zgodijo v programu, tudi vse vpoglede.

Aplikacija deluje v spletu, nameščena v varnem okolju. Razvita z najnovejšimi tehnologijami in v skladu z dobrimi praksami varnega razvoja. Na podjetju Imagine d.o.o. razpolagamo s standardom ISO/IEC 27001 – upravljanje informacijske varnosti, kar pomeni, da so podatki varni, pravtako razvoj produktov, vse skupaj pa je preverjeno s strani neodvisnih ISO strokovnih presojevalcev.

Produkt je ustreno certificiran, varovan z gesli in z varnimi povezavami HTTPS (certifikati najvišje stopnje avtentikacije – Extended Validation SSL Certificate), prilagojen prikazu ter uporabi tudi na tabličnih računalnikih in pametnih telefonih. Tudi povezave oz. integracije z drugimi sistemi potekajo preko varnih (HTTPS) povezav.

Produkt od uporabnikov zahteva ustrezno varno geslo za prijavo, omogoča večnivojsko nastavitev pravic tako do posameznih okenj/rubrik/podatkov, kot do posameznih nepremičnin. Zabeležena je revizijska sled.

Delovanje produkta je 24/7, dosegljivost 99,999%, arhive podatkov (backupi) zagotovljene, vse v okviru SaaS. Stranke nimajo nobenih stroškov s svojo strojno opremo, za dostop do produkta potrebujejo le povezavo do interneta.