iNep

Za posrednike pri prodaji nepremičnin

Evidenca nepremičnin, spremljanje in analiziranje prometa z nepremičninami

Produkt je namenjen večjim podjetjem, ki posredujejo pri prometu z nepremičninami (prodaja, oddaja), potrebujejo urejeno evidenco nepremičnin ter želijo podrobno spremljati in analizirati realizacijo prodaje, statistiko prodaje ter delo nepremičninskih posrednikov (skrbnikov nepremičnin).

Obširna evidenca podatkov o nepremičninah

Omogočena je evidenca vseh ključnih podatkov o posamezni nepremičnini, po različnih vrednostih (ocenjenih, po GURS…), državah, regijah, lokacijah, vrstah, podvrstah, upravnikih. Na voljo so različni opisi za trženje nepremičnin (za obveščanje po elektronski pošti, po SMS sporočilih, spletnih straneh, na iNep portalu), množica tehničnih podatkov, različnih statusov nepremičnin itd. Znotraj produkta je možen prikaz vseh nepremičnin na Google mapi ter posameznih nepremičnin na Google Street View.

Enostavnost in preglednost, revizijska sled

Program je zelo pregleden in enostaven za uporabo, vsebuje obširne podatke o posameznih nepremičninah ter vrsto naprednih ostalih opcij, potrebnih za spremljanje in analiziranje nepremičnin. Namenjen je naprednejšim uporabnikom, ki želijo dobro evidenco o nepremičninah, analizirati prodajo, kot tudi delo svojih posrednikov.

Produkt vodi revizijsko sled vnosov, sprememb, vpogledov in drugih pomembnih programskih opcij.

Integracija z GURS, FURS

Produkt je povezan s podatki Geodetske uprave RS preko spletnih vmesnikov. Avtomatsko se lahko polnijo različni podatki iz baze GURS, tudi tabele ID stavb in ID parcel (glede na vneseno lokacijo nepremičnine) ter ob vsaki spremembi osvežujejo vrednosti nepremičnin. Pri vnosu pravnih oseb se lahko podatki polnijo iz baze FURS.

Dokumentacija, slike

K vsaki nepremičnini je možno dodajati poljubno število dokumentov (priponk), po poljubnih tipih (slike, cenitvena poročila, lokacijske informacije, ZK izpiski, ponudbe, pogodbe, mapne kopije…). Vsa dokumentacija se lahko nastavi tudi na nivoju posameznih dogodkov k nepremičnini. Vnese se lahko poljubno število slik, pri čemer so omogočeni tudi masovni uvozi slik, vključno s hkratnim urejanjem le-teh in avtomatskim dodajanjem vodnih žigov.

Dogodki

Omogočeno je natančno spremljanje in analiziranje poljubnih dogodkov, vezanih na nepremičnino in partnerja, vključevanje dogodkov na koledarje, z vključeno dvosmerno sinhronizacijo z Google koledarjem.

Predloge dokumentov

Možna je nastavitev izgleda različnih predlog dokumentov (npr. potrdila o ogledu nepremičnine, pogodb s kupci/prodajalci itd.) glede na prednastavljene spremenljivke. Dokumenti (predloge) se lahko vežejo na vrsto dogodka ter vrsto in podvrsto nepremičnine. S tem se ob posameznem dogodku avtomatsko pripravijo samo relevantni dokumenti.

Trženje nepremičnin, analiziranje prodaje

Produkt vsebuje obsežen modul, namenjen trženju nepremičnin, vključno z izvozi nepremičnin na različne nepremičninske portale. Ob vnosu ali izbiri nepremičnine produkt v obstoječi bazi podatkov poišče in ponudi ustrezne potencialne kupce, ki se jim lahko avtomatsko pošljejo SMS sporočila in/ali elektronska pošta. Ustrezne kupce program išče na podlagi predhodno vnesenih povpraševanj in kriterijev. Seznam vseh povpraševanj potencialnih kupcev je zelo pregleden in nastavljiv po poljubnih filtrih.
Vključeno je obširno spremljanje statistike in analiziranje prodaje, o povprečnih razlikah med tržnimi in končnimi cenami, o povprečnem obdobju prodaje, tudi po regijah, agentih itd., statistike po realiziranih transakcijah (po številu, ceni, regijah)…

iNep portal

Je interni varni spletni portal, kamor se prenašajo podatki (nepremičnine) iz aplikacije. V spletni aplikaciji so podatki (evidence) o nepremičninah na razpolago in lahko vidni preko spleta (varovani z gesli in z varnimi povezavami), prilagojeni pa so tudi prikazu ter uporabi na tabličnih računalnikih in pametnih telefonih. V okviru portala so na voljo različni grafični pregledi podatkov o lastnih nepremičninah po ključnih kazalnikih (KPI-Key Performance Indicator).
Za potrebe trženja je na voljo tudi avtomatska povezava z različnimi spletnimi portali (Bolha, Salomon, Moj oglas, Domerus) – avtomatski prenos nepremičnin na portale, revizijska sled, beleženje prenosov, opozarjanje na prekoračitev zakupljenega paketa ipd.

iNep – posredovanje pri prodaji nepremičnin

Programski paket je namenjen posrednikom pri prodaji nepremičnin.
MESEČNI NAJEM
Cena za 100 aktivnih nepremičnin
59,00 EUR+DDV
Cena za 250 aktivnih nepremičnin
99,00 EUR+DDV
Cena za 500 aktivnih nepremičnin
159,00 EUR+DDV
Na vsakih 100 dodatnih aktivnih nepremičnin, ki presega 500
20,00 EUR+DDV / 100 nepremičnin nad 500
Cene veljajo od 01.07.2015

K zgornjemu znesku je potrebno prišteti še 5,00€ za vsako delovno postajo (na uporabnika).

Opomba: Aktivne nepremičnine pomenijo število nepremičnin, ki so v prodaji oz. se tržijo. Ostale nepremičnine (realizirane, nerealizirane…) se za potrebe evidenc in statistik v programu vodijo brezplačno (v okviru najemne pogodbe).

Minimalne zahteve oz. zahteve za enega uporabnika (*1):

Procesor:
Intel i3 (ali ekvivalenten)
Pomnilnik (RAM):
4 GB
Prosti trdi disk:
10 GB
Lokalno omrežje:
100 Mbps
Operacijski sistem:
Windows 7 SP1 ali novejši
Ločljivost zaslona:
min. 1280 x 960 / priporočljivo 1920 x 1080
Dostop do interneta:
da (*3)

 

Priporočene zahteve oz. do pet uporabnikov (*1)(*2):

Procesor:
Intel i5 (ali ekvivalenten)
Pomnilnik (RAM):
6 GB
Prosti trdi disk:
50 GB
Lokalno omrežje:
1 Gbps
Operacijski sistem:
Windows 7 SP1 ali novejši
Ločljivost zaslona:
min. 1280 x 960 / priporočljivo 1920 x 1080
Dostop do interneta:
da (*3)

Opomba: Zgornje minimalne/priporočene zahteve se nanašajo za uporabo produkta iNep. Prosti trdi disk se nanaša na podatkovno bazo ter njene arhive, ki jih naredi Autoupdate ob vsaki nadgradnji produkta. Občasno si arhive lahko pobrišete, saj si jih morate izvajati tudi na zunanje diske oz. druge lokacije. V primeru, če disk uporabljate še za druge produkte, za nalaganje slik ipd, seveda mora biti temu ustrezno večji.

 

V primeru več kot 5 uporabnikov aplikacije priporočamo plačljivo različico SQL Serverja Standard.

(*1) Na računalniku je zraven aplikacije nameščen tudi SQL Server Express, kjer je nameščena podatkovna baza aplikacije.

(*2) Vsi uporabniki dostopajo do skupne podatkovne baze na strežniku / računalniku v lokalnem omrežju.

(*3) Dostop do interneta je potreben zaradi namestitve in posodobitve programske opreme. Pri uporabi aplikacije pa je potreben zaradi sinhronizacije s portalom iNep, prenosom na Bolho, Salomon….