iSelect storitev

Programski paket za vodenje storitvenega poslovanja.

Vsebuje module za vodenje veleprodaje in maloprodaje (poljubno število blagajn), ponudb, predračunov, računov, prejemov, storno dokumentov, dobropisov, plačil, avansnih računov, izpise knjige računov in dobropisov, obračun davka… Odlikuje ga preprosta uporaba in veliko število pregledov oz. izpisov, ki jih lahko enostavno izvozimo v najrazličnejše formate datotek (PDF, RTF, XLS ter mnoge druge), pošljemo po elektronski pošti, itd. Statistični izpisi so na voljo tudi v obliki krožnih in linearnih grafov. Večjezična podpora (CRO, BIH, SČG, ENG, GER). Možne so vezave dokumenta v drugo vrsto dokumenta… Za enostavnejše elektronsko poslovanje je poleg izvozov v najrazličnejše formate vključen tudi ročni izvoz dokumentov – e-računov oz. pošiljanje le-teh preko sistema imDocs, ki v celoti podpira standard e-SLOG, na portal UJP.

Programski paket iSelect storitev vsebuje vse funkcionalnosti programskega paketa iSelect LITE, razen tistih, ki se nanašajo na materialno poslovanje (vodenje zalog materiala).

islectlit2015