iSklad

modul namenjen stanovanjskim skladom

Modul namenjen stanovanjskim skladom, služi za obdelavo in vodenje javnih razpisov za oddajo stanovanj ter stanovanjskih hiš v najem.

Razvit je skladno z zakonskimi zahtevami, ki ponudniku nalagajo transparentno upravljanje po načelu enakega obravnavanja, preglednosti ter javnosti postopkov, kar je brez ustrezne programske podpore izredno zahtevno.

Funkcionalnosti

iSklad je nepogrešljiv pri vseh korakih in postopkih od izvedbe javnega razpisa do oddaje v najem, z vključenimi številnimi kontrolami, ki preprečujejo anomalije.

Omogoča preglede vseh parametrov (pregled po osebah, razpisih, vlogah, preveritvah, točkovanju, uvrščanju na liste, evidenci ključev), nudi širok nabor pred pripravljenih najemnih pogodb, enostavne obračune najemnin in celo pregled nad pravnimi postopki (tožbe in izvršbe), ki lahko nastanejo ob neupoštevanju pogodbenih določil.

Kako deluje?

Pred objavo javnega razpisa so nepremičnine urejene v aplikaciji iNep, kjer so pregledno zbrani vsi osnovni podatki kot na primer: lastnosti stanovanja, točkovanje s korekcijskimi faktorji in avtomatski izračun višine neprofitne/profitne najemnine.

Ko javni sklad objavi razpis za stanovanjske enote se le ta vodi v modulu iSklad z vsemi parametri veljavnosti in pogoji razpisa. Prejete vloge prosilcev z morebitnimi družinskimi člani, so vezane na posamezni razpis in podvržene raznim avtomatskim kontrolam, ki onemogočajo sprejem podvojene vloge ali sprejem vloge osebe, ki je že navedena v kateri od vlog kot družinski član.

Preveritev premoženjskega stanja prosilca in pridruženih članov se opravi preko državnega »Pladnja«, kar sam postopek izredno optimizira, saj ni več potrebno pošiljati poizvedb na več naslovov in čakati na podatke. Izredno prijazna maska omogoči hiter pregled ostalih parametrov in točkovanja, ki nato prosilce avtomatsko razvrsti na ustrezno mesto po upravičenosti glede na doseženo število točk.

Za prosilca, ki se je uvrstil na najvišje mesto upravičenosti, se lahko najemna pogodba generira avtomatsko iz pripravljene predloge, ki upošteva navedbe iz razpisa. Teh predlog je lahko poljubno veliko in vsebujejo vse možne scenarije. Uporabniku je tako prihranjeno pisanje najemnih pogodb in skrb za posamezne parametre, ki so bili navedeni v razpisu, ker je vloga upravičenca vezana na razpis, posamezni razpis na nepremičnino in ta na tip najemne pogodbe. Vse kar je še potrebno je izbrati nepremičnino (če jih je bilo v enem razpisu več, sicer ne) in določiti datume iz najemne pogodbe (datum pogodbe, datum trajanja najemnega razmerja… ) ter potrditi vnos. Z enim samim gumbom bo kreirana najemna pogodba in pripravljena za tisk.

S potrditvijo najemne pogodbe ta postane aktivna, posledično pripravljena za obračun najemnine. Slednji je izveden z nekaj ukazi in pripravljen za izvoz v računovodske programe.

Pri razvoju modula nismo pozabili, da se skozi ročnost najemne pogodbe le ta lahko spreminja na skoraj vseh parametrih. Dodali smo še anekse k najemni pogodbi, skozi katere se lahko spreminja trajanje najema, dodaja ali izbriše družinske člane, spreminja višina najemnine … Z enostavnim vnosom se dodajajo tudi subvencije, ki so nato avtomatsko upoštevane pri obračunu najemnine.

Vse torej poteka enostavno, transparentno, brez zamudnih preverjanj ali zapletenih postopkov.

Prednosti

iSklad je nepogrešljiv modul z naslednjimi prednostmi:

  • vodenje ter obdelava razpisov in vlog za dodelitev neprofitnih ter tržnih stanovanj,
  • točkovalni zapisniki ter obračun neprofitnih in tržnih najemnin,
  • avtomatika preverjanja premoženjskega stanja preko državnega »Pladnja«,
  • generiranje najemnih pogodb iz pred pripravljenih predlog,
  • celoten pregled o najemniku: aktualne in pretekle vloge, enostaven pregled prosilcev in povezanih članov, razpisi in najemnine, povezani člani, dokumentacija.
  • povezava z aplikacijo iNep – pregled osnovnih informacij o nepremičnini v povezavi z razpisom oz. najemnikom.