Programski paketi ERP produkti
Programski paketi
Imagine ERP produkti za vodenje poslovanja podjetij

Integriran sistem produktov, namenjenih upravljanju z informacijami celotnega podjetja (ERP – Enterprise resource planning), od materialnega poslovanja, financ, plač zaposlenih, kadrovskih podatkov, osnovnih sredstev, odnosov s strankami (CRM) itd.

Vsi produkti lahko delujejo kot samostojni produkti, v primeru uporabe večih produktov pa so med seboj integrirani in uporabljajo isto bazo podatkov (MS SQL).

Naši produkti so namenjeni vsem velikostim podjetjem, za nekatera manjša podjetja in za razna storitvena podjetja pa imamo prilagojene manj obširne nekatere verzije produktov. Tako je za storitvena podjetja primeren produkt iSelect storitev, za manjša podjetja iSelect LITE, za srednja in večja podjetja pa iSelect.

Produkti so splošni, za nekatera področja pa so v nekaterih segmentih še posebej prilagojeni. Tako imamo npr. posebne dograditve za trgovine z tekstilnimi izdelki (maloprodaja in veleprodaja), za servisne storitve, prodajo rezervnih delov, čistilne tehnike, prodaja koles, elektro storitve itd.

Reference

Nekatere reference na področjih veleprodaje in maloprodaje:

 • prodaja tekstilnih izdelkov: vse trgovine S. Oliver in Comma (Slovenija, Hrvaška, Srbija) – S. Oliver SLO d.o.o., S. Oliver HR d.o.o. , Rip Curl – Jofa d.o.o., nekatere trgovine Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein – 1981 AS d.o.o., Pepe Jeans – Jeans d.o.o., Rogač d.o.o., Nort Sails – Mdf d.o.o…
 • čistilna tehnika: Europap d.o.o., Bent d.o.o., Bent Excellent d.o.o., Valtex d.o.o.
 • servis, vzdrževanje in prodaja strojne računalniške opreme: I.T. tim d.o.o., Comlan d.o.o., Chip d.o.o.
 • prodaja kolesarske opreme: Freestyle d.o.o. (GIANT…), Enim d.o.o. (Kettler…)…

PRODUKTI

iSelect
Materialno skladiščno poslovanje, spletna trgovina

Obsežen ERP produkt, namenjen srednjim in večjim podjetjem različnih dejavnosti.

modul iShop

Za spletno trgovino

Modul k programskemu paketu iSelect – iShop PRO za spletno trgovino in dvosmerni prenos podatkov.

modul iSelect tekstil

Maloprodaja in veleprodaja tekstila

Modul k programskemu paketu iSelect za maloprodajo in veleprodajo tekstila.

iSelect LITE
Materialno skladiščno poslovanje manjših podjetij

Produkt, namenjen materialnemu skladiščnemu poslovanju manjših in srednje velikih podjetij.

iSelect storitev
Vodenje storitvenega poslovanja

Produkt za vodenje računov, ponudb, predračunov itd, namenjen storitvenim podjetjem.

Dodatni MODULI, ki jih je možno naročiti k produktu iSelect

Produkt iSelect ima integriranih veliko modulov in integracij s tretjimi ponudniki. Nekaj je spodaj naštetih…

 1. Integracija s spletno trgovino, oz z zunanjimi programi, naprimer za naročanje…
  1. iShop – izvoz podatkov v spletno bazo za namen spletne trgovine (artikli, cene, slike artiklov, tuji nazivi, barve/velikosti (tekstil), skupine artiklov, partnerji…)
  2. iShop web servis – dostop do podatkovne baze iSelect-a iz zunanje aplikacije (ponavadi je to spletna trgovina), vnos prejetih in izdanih naročil, B2C + B2B integracija (cene po cenikih poslovnih subjektov, naročila, izdaje, računi partnerjev), dostop do zaloge, naročil…

 

 1. Programski modul iEDIOmogoča elektronsko izmenjavo podatkov in poslovnih dokumentov po standardu EDIFact.Programski modul iEdi omogoča izmenjavo naslednjih poslovnih dokumentov:V primeru da ste dobavitelj:
  • uvoz prejetih naročil kupca (sporočilo ORDERS)
  • izvoz potrditev naročila kupcu (sporočilo ORDRSP)
  • izvoz izdaj blaga kupcu (sporočilo DESADV)

  V primeru da ste v vlogi kupca:

  • Uvoz podatkov in cen artiklov (sporočilo PRICAT)
  • Uvoz potrditev naročil dobavitelju (sporočilo ORDRSP)
  • Uvoz dobaviteljevih izdaj (sporočilo DESADV)

  Prednosti elektronske izmenjave poslovnih dokumentov ter podatkov in cen artiklov nam omogoča hitrejšo obdelavo, avtomatizacijo poslovnih procesov, zmanjševanje stroškov in napak, ki nastajajo pri ročni obdelavi.

  iEdi servis:

  iEdi servis omogoča popolnoma avtomatizirano posredovanje podatkov o poslovanju dobavitelju v EDIFact obliki.

  Namenjen je podjetjem, ki imajo enega ali več večjih dobaviteljev blaga, ki potrebujejo redna poročila o prodaji ter zalogah, v eni ali več vaših poslovalnicah.

  Na podlagi poročila so ponavadi na strani dobavitelja vzpostavljeni avtomatski procesi za donaročanje, lahko tudi za nastavljanje optimalnih prodajnih cen artiklom.

  Podprto je dnevno ali periodično posredovanje podatkov o:

  • Prodaji (sales report, sporočilo SLSRPT) – dnevno
  • Zalogi (inventory (stock) report, sporočilo INVRPT) – mesečno
  • Prenosih zalog blaga med poslovalnicami (sporočilo INVRPT) – dnevno
 1. PROGRAM ZVESTOBE (Loyalty)

iCards – upravljanje s karticami kupcev – potrebno za Loyalty modul

 

Modul iSelect Loyalty – API servis in spletna stran

Kupci lahko preko spletne strani pogledajo svoje nakupe, svoje pridobljene ugodnosti (popuste), spremenijo svoje podatke, potrdijo ali zavrnejo privolitev za obdelavo osebnih podatkov…

Modul iSelect Loyalty – Kitio Select Box darilne kartice

Integracija s ponudnikom darilnih kartic Kitio
Kartice se prodajajo na zunanjih prodajnih mestih (bencinske črpalke, pošte, trgovine…)
Kontrola če je kartica aktivirana (prodana na prodajnem mestu)
Več tipov kartic z različnimi zneski
Enkratno koriščenje kartice v trgovini
Kontrola pred zlorabo

Modul iSelect Loyalty – lastne darilne kartice

Nakup darilne kartice
Nalaganje vrednosti na darilno kartico
Koriščenje vrednosti (tudi delne) ob nakupu
Kontrola pred zlorabo

Modul iSelect Loyalty – Obračun, obračun VIP

Mesečni obračun zbranih maloprodajnih nakupov kupcev
Pridobitev osnovnega statusa
Pridobitev VIP statusa
Kreiranje pridobljenih ugodnosti
Koriščenje ugodnosti v trgovini

Modul iSelect Loyalty – personalizirana obvestila kupcem preko SMS-ja (ponudniki API A1 in CodeIt) + eMaila

  1. Rojstnodnevni popusti
  2. Potek VIP – opozarjanje
  3. Obveščanje kupcev, ko jim še malo manjka do pridobitve/ohranitve VIP statusa
  4. Pošiljanje bonusov iz obračuna

 

 1. Prejeti paketi – integracija s Pošto
  1. Integracija s Pošto Slovenija – uvoz prejetih paketov
  2. Integracija s Pošto Hrvaška – uvoz prejetih paketov

 

 1. Darilne kartice
  1. Darilne kartice (lastne) prodaja in koriščenje dobroimetja iz darilne kartice
  2. Darilne kartice – (Kitio SelectBox) – integracija z zunanjim ponudnikom darilnih kartic

 

 1. iPodpora ERP

 

 1. BI (Business Intelligence) – analize (Tableau) – analize zaloge, RVC, prodaje…

Omogoča prikaz naprednih grafov, pregledov… Zaradi sodobnih tehnologij lahko uporabnik izredno hitro pride do podatka, ki ga želi. Analize se ob spremembi vhodnih parametrov izračunajo skoraj hipno, v realnem času.

 

 1. ADR – prevoz nevarnih snovi

ADR kalkulacija se prikaže na izpisu izdaje. Omogočen vnos UN številke, prevozne skupine, faktorja pretvorbe v točke, ADR nazivov artiklov…

 

 1. Integracija SIX payment plačilnih terminalov

Plačevanje s plačilnimi karticami na maloprodajnem mestu – plačilo se sproži iz programa, znesek plačila se prenese, stranka plača, potrdilo o plačilu se prenese v iSelect in natisne na računu.

 

 1. Arhiviranje dokumentov – izdanih računov, dobropisov, blagajniških prejemkov in izdatkov – iDesk.Web + mSef (integracija s podjetjem Mikrografija d.o.o.)

 

 1. eObvestila – pošiljanje PDF dokumentov preko eObvestil

Pošiljanje PDF izpisov (dokumenti, analize) preko sistema eObvestil. Izpis se pošlje na eMaile kontaktov poslovnih partnerjev, hkrati se lahko polje tudi SMS sporočilo prejemniku.

 

 1. Android aplikacija za pregled zaloge, rezervacije zaloge za prenose med poslovalnicami, osebni prevzem… (primer: kupec želi kupiti artikel, ki pa ga v obiskani poslovalnici ni na zalogi. Trgovec z aplikacijo preveri in rezervira zalogo v drugi poslovalnici)

 

 1. Offline + sinhro – offline poslovalnice + sinhronizacija podatkov iz in na upravo

 

 1. Avtomatika prenosa blaga med poslovalnicami (deluje v primeru offline modula) – Avtomatiziran uvoz internih izdaj v interne prejeme

 

 1. iSelect tekstil

 

 1. Integracija Bisnode (bonitetna ocena, ocena tveganja, blokade, indikatorji…)

 

 1. Vstopnice – prodaja in koriščenje vstopnic (za sejme, prireditve), npr. uporaba na Celjskem in Pomurskem sejmu.
 • Izdelava oblike izpisa vstopnice – za vsak dogodek je lahko drugačna oblika
 • Unikatna SN kot poljubna 2D ali QR črtna koda
 • Sledljivost preko unikatne serijske številke
 • Kontrola vstopnic s čitalci
 • Prodaja preko maloprodajnega in veleprodajnega računa
 • Rezervacija kart

 

 1. Direktne bremenitve (trajniki) SEPA –  Izvoz direktnih bremenitev

 

 1. eNabiralnik + ImDocs + Bizbox

Pošiljanje eRačunov preko sistema ImDocs, podprti so različni kanali:

 • pošiljanje na UJP
 • preko BizBox kanala
 • poslovnim subjektom, ki imajo Imagine programsko opremo
 • eMail + PDF

Prejemanje eRačunov v iSelect na dokument prejem, prenese se glava eRačuna in postavke, samodejno kreiranje artiklov v šifrantu…

 

Primerjava vključenih opcij oz. funkcionalnosti med različicami produkta iSelect:

 • iSelect (polna različica z vsemi funkcionalnostmi in vključenimi moduli),
 • iSelect lite
 • iSelect storitev
iFinance
Glavna knjiga s saldakonti

Zajema vodenje glavne knjige, saldakontov kupcev in dobaviteljev.

iPay
Plače in kadrovska evidenca

Programski paket je namenjen obračunavanju plač zaposlenih v podjetju, regresov, podjemnih pogodb itd. Vsebuje tudi kadrovsko evidenco.

iDirect
Plačilni promet

Namenjen je izmenjavi podatkov o plačilih med produkti Imagine in bančnimi portali.

iSets
Osnovna sredstva

Programski paket namenjen evidentiranju in obračunu osnovnih sredstev.

iDrive.web
Potni nalogi

iDrive.Web je spletna aplikacija, ki omogoča enostavno pisanje in vodenje potnih nalogov: nalogov za službeno pot in nalogov za potniški promet

iDesk CRM
Upravljanje odnosov s strankami (CRM)

CRM, vodenje, shranjevanje in upravljanje dokumentacije.

iCards
Vodenje in manipulacija z različnimi tipi kartic

Omogoča vodenje in manipulacijo z različnimi tipi kartic: kartice zvestobe, kartice popustov, kartice-akreditacije za različne dogodke (športna tekmovanja, kongresi, strokovni seminarji…), kartice za varovanje otrok v igralnicah veletrgovskih objektov, v vrtcih…

iPodpora ERP
Centralna evidenca ter podrobno spremljanje in reševanje naročil

Spletni produkt, namenjen izmenjavi zahtevkov med različnimi deležniki (izvajalci, kupci…).