Example One Web.athletics Organizacija dogodkov in evidenca udeležencev

Spletna aplikacija za organizacijo dogodkov


Organizacija dogodkov in evidenca udeležencev.

 

Referenčni uporabnik spletne aplikacije je Atletska zveza Slovenije.

Primer spletne aplikacije Web.Athletics

webathletics

Uporabniški vmesnik spletne aplikacije Web.Athletics

webathletics_vstop