SPLETNE REŠITVE (APLIKACIJE, PORTALI)

Razvijamo spletne produkte, portale in spletne strani za različne namene in dejavnosti (nepremičninsko področje, športne dejavnosti, CRM s projektnim vodenjem…).

V podjetju razvijamo spletne produkte na vseh področjih, ki jih pokrivamo z namiznimi produkti ter na nekaterih novih. Nekateri so že končani, nekateri so v testiranju, nekateri pa bodo v prihodnjih mesecih ali letih.

Naši najnovejši spletni produkti so:

iNep.web (naslednik produkta iNep pro)

iPodpora pro

Web.Athletics

iDesk.web

iDrive.web

iFacility

Nekaj primerov spletnih strani

 za različne namene in dejavnosti