parallax background

Programski paketi


Sklop obsežnih programskih produktov je namenjen upravljavcem in vzdrževalcem stavb oz. nepremičnin. Vsi delujejo kot samostojni produkti, skupaj z ostalimi ERP produkti Imagine pa zajemajo vsa področja, ki jih upravnik nepremičnin potrebuje za svoje poslovanje.

Produkti namenjeni lastnikom več nepremičnin (banke, zavarovalnice, občine…), ki potrebujejo enotno obširno evidenco ter podrobno spremljavo in analiziranje vseh vrst nepremičnin v okviru podjetja ali skupine povezanih podjetij.

Razvijamo spletne produkte, portale in spletne strani za različne namene in dejavnosti (nepremičninsko področje, športne dejavnosti, CRM s projektnim vodenjem...).

Rešitve za spremljanje celotnega poslovanja podjetja (materialnega skladiščnega poslovanja, računovodstva, odnosov s strankami - CRM...). Produkti so lahko samostojno delujoči ali med seboj povezani moduli. Namenjeni so različnim dejavnostim in velikostim podjetjem.

Pametno mesto

platforma za upravljanje nepremičnega premoženja občin

Zakaj izbrati naše produkte?

Enostavna uporaba ter zanesljivost delovanja produktov

Prilagodljivost uporabnikom in različnim dejavnostim

Velik prihranek časa zaradi avtomatiziranosti procesov, nižji stroški dela

Hiter dostop do informacij – integrirani Imagine produkti vsebujejo na tisoče različnih parametrično nastavljivih izpisov

Dodatne rešitve za posebna področja

Zagotovljen dolgoročni razvoj, rešitve po meri strank, fleksibilnost, kvalitetna in odzivna podpora

O podjetju Imagine ®


Razvoj namiznih in spletnih programskih rešitev

Kvalitetno vzdrževanje produktov, svetovanje in implementacija

Napredna, transparentna in odzivna podpora uporabnikom produktov

Uporaba najnovejših tehnologij in baz podatkov, upoštevanje dobrih praks informacijske varnosti

Prilagodljivost, integracije z drugimi ponudniki posebnih storitev

Standard kakovosti ISO 9001:2015,
standard informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013,
standard neprekinjenega poslovanja 22301:2019,
smernice informacijske varnosti za oblačne storitve ISO/IEC 27017


ZADNJE NOVICE

Ostale novice