Vodstvo podjetja

V podjetju Imagine d.o.o. uravnoteženo izpolnjujemo potrebe in pričakovanja kupcev, zaposlenih, lastnikov in drugih zainteresiranih strani. Vodstvo družbe skrbi za izvajanje poslanstva in zastavljenih dolgoročnih ter kratkoročnih ciljev. Določa njihovo politiko izvajanja ter zagotavlja razpoložljive vire.

Velik pomen pri izvajanju sistema vodenja dajemo zahtevam in pričakovanjem naših strank z željo in ciljem, da čim bolj povečamo njihovo zadovoljstvo. Za zagotavljanje nenehnega izboljševanja sistema vodenja smo določili kriterije in metode (notranje presoje, kazalniki, predlogi za izboljšave, analiza informacijskih tveganj, vodstveni pregled, sistem iPodpora ), s katerimi spremljamo uspešnost izvajanja procesov in doseganje zastavljenih ciljev.

Vodstvo družbe bo skupaj z odgovornimi nosilci procesov stalno spremljalo primernost in uspešnost sistema. Izvajanje sistema vodenja v družbi mora biti slehernemu zaposlenemu motiv in cilj, da lahko samo na osnovi izpolnjevanja zastavljenih ciljev, nenehnih sprememb in izboljšav hodimo po poti k poslovni odličnosti.

Tomaž Leskovar


CEO

mag. Matej Leskovar


direktor

Gosposvetska cesta 84
2000 Maribor
Slovenija

Tel.: +386 (0)2 320 60 60
Fax.: +386 (0)2 320 60 70
GSM:+386 (0)40 661 900

prodaja@imagine.si