Naziv projekta:

Inteligentna platforma za monitoring in interaktivno zmanjševanje okoljskih vplivov rabe stavb ( iBEMS-Green )

Cilj / namen projekta:
V okviru projekta bomo razvili inteligentno platformo za monitoring in interaktivno zmanjševanje okoljskih vplivov rabe stavb (iBEMS-Green). Slednja bo vključevala funkcijske sklope za agregacijo masovnih podatkov iz že nameščenih pametnih števcev o obratovanju stavb, modul za monitoring in analitiko porabe energentov ter okoljskega odtisa stavbe in uporabnikov ter modul za interaktivno upravljanje z okoljskim odtisom. Platforma bo na uporabniku prijazen način omogočala spremljanje okoljskega vpliva v stanovanjskih stavbah ter skozi igrifikacijo ukrepov za zmanjševanje porabe energentov in vode naslavljala uporabnike. S tem bomo na trg uvedli visokotehnološko rešitev, ki spreminja paradigmo upravljanja z energijo in vodo, saj se rešitev osredotoča na najpomembnejši faktor rabe energije in vode v stavbah: vedenje ljudi. Poleg spremljanja rabe energije in vode bo omogočala tudi identifikacijo izračuna okoljskega odtisa glede na porabnike, površino in prostor. Naslovila bo tudi prihajajočo zakonodajo o trajnostnem poročanju, in sicer z uvajanjem avtomatskega generiranja okoljskih poročil.

Skupna vrednost projekta: 623.703,41 EUR
Skupna višina sofinanciranja: 299.991,25 EUR
Trajanje projekta: november 2023 – oktober 2025
Konzorcijski partnerji:
IMAGINE d.o.o.
STANOVANJSKO PODJETJE d.o.o.
ORG. TEND d.o.o.
Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO« (JR RRI NOO).
Naložba je del ukrepov načrta za okrevanje in odpornost in jo financira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU.