iDrive.web

potni nalogi

Programski paket iDrive.Web je spletna aplikacija, ki omogoča pisanje in vodenje potnih nalogov:

 • nalogov za službeno pot (obračun povračil stroškov v zvezi s službeno potjo) in
 • nalogov za potniški promet, kjer se vodijo potni stroški, ki nastanejo podjetju (uporaba službenega vozila ipd.).

Hitro in enostavno kreiranje potnih nalogov omogoča evidenco o opravljenih službenih poteh, voznikih in sopotnikih, službenih vozilih (osebnih, tovornih), prevoženi kilometrini in ostalih stroškov, ki nastanejo na poti (gorivo, cestnine, parkirnine itd.), ter za kakšne namene oz. projekte.

Pri obračunu stroškov v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (REK obrazci), je omogočeno ločeno poročanje o povračilih stroškov službene poti in poročanje o povračilih delavcev napotenih na delo v tujino. Uporabnikom programa iPay je omogočen ločen uvoz potnih stroškov glede na postavke REK obrazca. Omogočena je opredelitev stroškov (odobren, izvzet iz izplačila in izvzet iz REK-a). Možno je iskanje potnih nalogov po statusu (prošnja za storno, urejanje, čakanje odobritve, zavrnjen, odobren, obračun, končan itd.) za boljši pregled potnih nalogov in vodenje po različnih statusih.

Stroški se lahko vnašajo tudi v tujih valutah in se avtomatsko s pomočjo menjalnega tečaja pretvorijo v EUR. Možen je tudi vnos in beleženje predujmov.

Lahko se dodajajo priloge oz. dokumenti.

Aplikacija omogoča naslednje funkcionalnosti:

 1. Enostavni nalogi

  – Vnos več relacij za posamezen nalog.
  – Izris opravljene poti na karti.
  – Avtomatsko predlaganje prevoženih kilometrov.
  – Možnost koriščenja predujmov.
  – Avtomatski obračun stroškov (kilometrina, dnevnice).
  – Možnost dodajanja ostalih stroškov (gorivo, cestnine, …).

 

 1. Mesečni nalogi

  – Primerno za komercialiste, servisne ekipe, službene avtomobile, itd.
  – Izris opravljene poti na karti.
  – Avtomatsko predlaganje prevoženih kilometrov.
  – Možnost koriščenja predujmov.
  – Avtomatski obračun stroškov (kilometrina, dnevnice).
  – Možnost dodajanja ostalih stroškov (gorivo, cestnine, …).

Osnovni podatki potnega naloga in Relacije

Vnos predujmov, stroškov, povzetek potnega naloga. Dnevnice se preračunajo avtomatsko glede na trajanje in državo. Možnost dodajanja prilog (cestninski listki, parkirni listki, računi itd.)

 1. Izpisi/prenosi

-Izpis potnih nalogov po različnih kriterijih (zaposlenem, vozilu, kontih)

 1. Šifranti

– Omogočajo vnos vozil, cen kilometrin, tipov stroškov in dnevnic.

– Več nivojsko določanje pravic uporabnikov.

– Administratorjem in pooblaščenim je omogočeno dodajanje osnovnih šifrantov (podjetja, države, valute, tečajne liste, pošte, zaposleni, prazniki ipd.).