Podpora

Strankam nudimo več vrst podpore

Nudimo več načinov podpore strankam, pri čemer preferiramo uporabo varne in transparentne spletne podpore (sistem iPodpora, oddaljena podpora), saj je to najhitrejši način. Po potrebi pa podporne storitve potekajo tudi telefonsko in po elektronski pošti. Imamo dobra programska navodila, do katerih se lahko dostopa direktno v posameznih produktih (tudi preko iskalnih indeksov), kot tudi v celoti (PDF dokumenti) preko sistema iPodpora. Izobraževanje oz. uvajanje strank (uporabnikov naših produktov) izvajamo fizično pri stranki ali na lokaciji Imagine, večinoma individualno, občasno tudi preko skupinskih izobraževanj.

Večinoma se torej zahtevki strank (uporabnikov produktov) za podporo (dograditve, prijava napak, želje ipd) pošiljajo preko Imagine spletne rešitve iPodpora, saj smo ga razvili prav za ta namen. Oddajanje zahtevkov je varno, saj se podatki prenašajo preko HTTPS povezave. Takšen način podpore je hiter, saj s strani uporabnikov programov poslane zahtevke takoj prejmejo kompetentni podporniki podjetja Imagine d.o.o., v tistem trenutku odgovorni za posamezne produkte.

Stranke zahtevke enostavno pošiljajo direktno s produktov, na katere se zahtevki nanašajo. Takšen način pošiljanja je najbolj transparenten, saj so stranke takoj obveščene o uspešnem prejemu zahtevkov, poleg tega pa lahko spremljajo vse svoje zahtevke (zaključene in odprte) na sistemu iPodpora.

Podjetju Imagine ta sistem omogoča boljšo in enotno evidenco nad prejetimi zahtevki, lažje razvrščanje le-teh po prioritetah, lažje razporejanje zahtevkov med podporniki, optimalno planiranje kapacitet zaposlenih glede na obremenjenost (po številu zahtevkov) dni v mesecu, brez podvojevanj, brez spregledanih zahtevkov, lažje merjenje časa od prejetja zahtevkov do realizacije po različnih vrstah zahtevkov ter ustrezno analiziranje in posledično tudi izboljševanje storitev.

Kako oddati zahtevek/željo po dograditvi/pripombo/prijavo napake…?

V vsaki naši aplikaciji se v meniju zgoraj na desni strani nahaja opcija:

Namizne aplikacije

Pomoč – »Predlogi in dopolnitve«.
podpora_a

 

Spletne aplikacije

Ob uporabi te opcije se odpre okno, kamor lahko vpišete svoje predloge/želje itd. Urejate lahko podobno, kot v Wordu ali drugih podobnih programih. Prav tako lahko dodajate slike, printscreene… Sistem avtomatsko ve, na kateri program se zadeva nanaša (saj iz njega pošiljate) ter kdo je vnos opravil (prijavljeni uporabnik v program).

Več navodil glede pošiljanja zahtevkov se nahaja na: https://podpora.imagine.si/

Podpora na daljavo

Podpora na daljavo nam omogoča, da se preko interneta ali VPN povezave povežemo na vaše omrežje in tako dostopamo do naših programov, ki so nameščeni na vašem strežniku ali računalnikih uporabnikov.

Za vas pomeni takšna oblika podpore predvsem hitrejše odpravljanje težav in zmanjševanje s tem povezanih stroškov (kilometrine, ure na poti in podobno).

Podpora je na voljo po dogovoru, podpiramo pa najpogostejše načine dostopov na daljavo, kot so Terminal Services, Remote Desktop, Microsoftova Oddaljena Pomoč, VNC, Cisco VPN ter PPTP in L2TP VPN.

Za dodatne informacije o podpori na daljavo nas pokličite ali pišite na prodaja@imagine.si.

Zahteve za delovanje informacijskega sistema
(za namizne aplikacije – MS SQL)

Minimalne/optimalne zahteve za delovanje informacijskega sistema v povezavi z IMAGINE aplikacijami.

ISO 9001:2015
ISO/IEC 27001:2022
ISO 22301:2019
ISO/IEC 27017

Kakovost storitev, urejenost poslovanja podjetja dokazujemo tudi s standardom ISO 9001:2015, s katerim razpolagamo že več let. Le-ta je dokaz, da ima Imagine d.o.o. vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja »RAZVOJ, VZDRŽEVANJE, IMPLEMENTACIJA, PODPORA IN PRODAJA LASTNIH PROGRAMSKIH REŠITEV«, ki izpolnjuje vse zahteve omenjenega standarda.

Ustrezno informacijsko varnost in varovanje informacij na nivoju celotnega podjetja dokazujemo s standardom ISO/IEC 27001:2022.

Da naše podjetje uspešno posluje v vseh razmerah smo dokazali z izpolnjevanjem zahtev standarda ISO 22301:2019 za sistem neprekinjenega poslovanja.