iSelect

Za srednja in večja trgovska podjetja z več poslovalnicami

Produkt iSelect je zelo obsežen programski paket, namenjen skladiščnemu materialnemu poslovanju. Temelji na visoki preglednosti, enostavnosti in prijaznosti do uporabnika, saj od njega zahteva le nekaj osnovnega znanja Windows operacijskega sistema ter obvladovanje osnov materialnega poslovanja.
Programski paket za vodenje materialnega poslovanja.

Integriran sistem produktov, namenjenih upravljanju z informacijami celotnega podjetja (ERP – Enterprise resource planning), od materialnega poslovanja, financ, plač zaposlenih, kadrovskih podatkov, osnovnih sredstev, odnosov s strankami (CRM) itd. Produkti so splošni, za nekatera področja pa so v nekaterih segmentih še posebej prilagojeni. Tako imamo npr. posebne dograditve za trgovine z tekstilnimi izdelki (maloprodaja in veleprodaja), za servisne storitve, prodajo rezervnih delov, čistilne tehnike, prodaja koles, elektro storitve itd.

Vsi produkti lahko delujejo kot samostojni produkti, v primeru uporabe večih produktov pa so med seboj integrirani in uporabljajo isto bazo podatkov (MS SQL).

Vsebuje module za vodenje veleprodaje in maloprodaje (poljubno število blagajn), spremljanje prejetih in izdanih naročil, ponudb, predračunov, računov, prejemov, izdaj, prenosnic, storno dokumentov, dobropisov, plačil, avansnih računov, reklamacijskih zapisnikov, Intrastata, prodajo konsignacijskih artiklov, rezervacije zaloge, inventure, spremljanje prometa zastopnikov, obračun prometa zastopnikov po obračunani in plačani realizaciji ter plačanem RVC, izpise knjige računov in dobropisov, obračun davka, pregledi RVC, uporabo kosovnic artiklov. Omogoča vodenje zalog po dejanskih nabavnih cenah (FIFO metoda), preglede realizacije, RVC, po projektih… Odlikuje ga preprosta uporaba in veliko število pregledov oz. izpisov, ki jih lahko enostavno izvozimo v najrazličnejše formate datotek (PDF, RTF, XLS ter mnoge druge), pošljemo po elektronski pošti, itd.

iSelect je namenjen:
 • srednjim in večjim trgovskim podjetjem z več poslovalnicami,
 • proizvodnim podjetjem s skladišči,
 • storitvenim podjetjem.
Program zajema izredno široko področje:
 • komerciala in nabava (predračuni, ponudbe, avansi, fakturiranje izdelkov in storitev, prevzemi, začasni prevzemi, spremljanje prejetih in izdanih naročil s sledenjem v ostale dokumente, delovni nalogi…),
 • skladiščno poslovanje (prenosi med skladišči, izdajnice, inventure, vrednotenje zalog…),
 • prodajo izdelkov na maloprodaji ali veleprodaji z vsemi pripadajočimi dokumenti ter neštetimi izpisi po različnih kriterijih.
Možno je vodenje poslovanja več poslovalnic z različnimi ceniki v maloprodaji in veleprodaji.

Omogočene so različne maloprodajne akcije (npr. 3 artikli za ceno 2 ipd.), maloprodajne razprodaje ter napredni vmesnik za oblikovanje maloprodajnih cen, obračun maloprodajnih nakupov partnerjev za namene izstavljanja kartičnih popustov/dobropisov, vnos planov realizacije maloprodaje in primerjava z dejansko realizacijo.

Veleprodajni modul omogoča oblikovanje ločenih cenikov po strankah za posamezne artikle/storitve ali skupine le-teh, cenik pa lahko priredimo tudi skupinam partnerjev. Dodan je vmesnik za kalkulacijo cen za enostavno nastavljanje cen artiklov.

Zalogo lahko vodimo po skladiščih, lokacijah in mikrolokacijah, s serijskimi številkami, po serijah prejemov… Artiklom lahko priredimo tudi ekvivalente.
Enostavno je oblikovanje delovnih in servisnih delovnih nalogov, kakor tudi proizvodnih delovnih nalogov.

Odlikuje ga veliko število pregledov oz. izpisov, ki jih lahko enostavno izvozimo v najrazličnejše formate datotek (PDF, RTF, XLS ter mnoge druge), pošljemo po elektronski pošti, itd… Statistični izpisi so na voljo tudi v obliki krožnih in linearnih grafov.

Na voljo je večjezična podpora (CRO, BIH, SČG, ENG, GER).

Omogočeno je vodenje prejetih ter izdanih naročil, pregledi nedobavljenega/neprejetega blaga, avtomatizirana priprava izdanih naročil različnim dobaviteljem na osnovi preteklega prometa, min/max/sig zalog… Preko modula za podporo pakiranju je možno delo s paketnimi listi, prejetimi paketi, naročili za pakiranje…

Program preverja nastavljene limite partnerjev ter odprte/zapadle postavke, ki jih je mogoče voditi tako znotraj iSelecta ali v programu iFinance (glavna knjiga/saldakonti), nastaviti je mogoče različna opozorila za partnerje na različnih dokumentih. Možne so vezave dokumenta v drugo vrsto dokumenta, kreiranje dokumentov iz predlog, skupinsko kreiranje faktur iz nefakturiranih izdaj…

Za enostavnejše elektronsko poslovanje je poleg izvozov v najrazličnejše formate vključen tudi izvoz dokumentov – eRačunov oz. pošiljanje le-teh preko sistema Imagine imDocs, ki v celoti podpira standard e-SLOG, na portal UJP.

Možna je natančna nastavitev pravic dela posameznim skupinam uporabnikov ter kreiranje novih skupin.

Program se enostavno povezuje z nekaterimi našimi dodatnimi programi: iFinance (glavna knjiga s saldakonti), iSets (osnovna sredstva), vgrajeno je Intrastat poročilo… Dolgoletno sodelovanje z več sto uporabniki naših programov je omogočilo upoštevanje neštetih predlogov, možnosti in posebnosti, v katerih bo našlo svoj način poslovanja prav vsako podjetje.

Moduli

iShop  enosmerni prenos podatkov v spletno trgovino

iShop PRO  dvosmerni prenos podatkov v/iz spletne trgovine

iEDI  prenos podatkov po standardu EDIFact

darilne kartice  poslovanje z darilnimi karticami

Loyalty  vodenje programa zvestobe kupcev

iSelect TEKSTIL  maloprodaja in veleprodaja tekstila

Dodatni moduli

Offline + sinhro – offline poslovalnice + sinhronizacija podatkov iz/na upravo

Arhiviranje dokumentov – izdanih računov, dobropisov, blagajniških prejemkov in izdatkov v oblaku (po dogovoru)

Direktne bremenitve (trajniki) SEPA – izvoz direktnih bremenitev

APS – digitalizacija vhodne pošte

Vstopnice – prodaja in koriščenje vstopnic (za sejme, prireditve)

 • izdelava oblike izpisa vstopnice (za vsak dogodek lahko drugačna oblika)
 • unikatna SN (poljubna 2D ali QR črtna koda)
 • sledljivost preko unikatne serijske številke
 • kontrola vstopnic s čitalci
 • prodaja preko maloprodajnega in veleprodajnega računa
 • rezervacija kart
imDocs – elektronska izmenjava dokumentov

eNabiralnik: eRačuni, eObvestila

PRODUKTI

Naši produkti so namenjeni vsem velikostim podjetjem, za nekatera manjša podjetja in za razna storitvena podjetja pa imamo prilagojene manj obširne nekatere verzije produktov. Tako je za storitvena podjetja primeren produkt iSelect storitev, za manjša podjetja iSelect LITE, za srednja in večja podjetja pa iSelect.

iSelect
Materialno skladiščno poslovanje, spletna trgovina

Obsežen ERP produkt, namenjen srednjim in večjim podjetjem različnih dejavnosti.

Materialno skladiščno poslovanje manjših podjetij

Produkt, namenjen materialnemu skladiščnemu poslovanju manjših in srednje velikih podjetij.

Vodenje storitvenega poslovanja

Produkt za vodenje računov, ponudb, predračunov itd, namenjen storitvenim podjetjem.

Primerjava vključenih opcij oz. funkcionalnosti med različicami produkta iSelect

 • iSelect (polna različica z vsemi funkcionalnostmi),
 • iSelect LITE
 • iSelect STORITEV
Funkcionalnost in uporaba paketa iSelect
iSelect lahko deluje na več načinov:
 • samostojno,
 • v mreži na eni lokaciji in
 • v mreži na več lokacijah.

Posebno pozornost smo posvetili delovanju v mreži na več lokacijah:

iselect_a

Pomembna funkcija programa je upoštevanje možnosti izpada telefonske ali druge linije, ki povezuje posamezne maloprodaje ali poslovne enote s centralno bazo podatkov. Vsaka poslovalnica tako dostopa do centralne baze podatkov samostojno, si z njo kontinuirano izmenjuje podatke, v primeru izpada pa uporablja le lastno bazo in tudi svoj program, ki nemoteno teče ves čas na lokalni postaji. Program sam v ozadju poskuša vzpostaviti povezavo in v primeru, da mu to uspe, sinhronizira in posodobi podatke na serverju in na lokalni postaji.

iSelect omogoča vpogled in delo v več delovnih oknih hkrati, kar celoten delovni proces dodatno pohitri.

Uporabnik si lahko prilagodi zaslonski izgled – pisavo in barve zaslonskih menijev.

Reference

Nekatere reference na področjih veleprodaje in maloprodaje:

 • prodaja tekstilnih izdelkov: vse trgovine S. Oliver in Comma (Slovenija, Hrvaška, Srbija), Rip Curl – Jofa d.o.o., nekatere trgovine Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein – 1981 AS d.o.o., Pepe Jeans – Jeans d.o.o., Rogač d.o.o.
 • čistilna tehnika: Bent Excellence d.o.o., Valtex d.o.o.
 • servis, vzdrževanje in prodaja strojne računalniške opreme: I.T. tim d.o.o., Comlan d.o.o., Chip d.o.o.
 • prodaja kolesarske opreme: Freestyle d.o.o. (GIANT…), Enim d.o.o. (Kettler…)…