iSelect LITE

Programski paket za vodenje materialnega poslovanja v manjših podjetjih.

Produkt je namenjen manjšim in srednje velikim podjetjem. Vsebuje module za vodenje veleprodaje in maloprodaje (poljubno število blagajn), spremljanje prejetih in izdanih naročil, ponudb, predračunov, računov, prejemov, izdaj, prenosnic, storno dokumentov, dobropisov, plačil, avansnih računov, Intrastata, rezervacije, zaloge, inventure, izpise knjige računov in dobropisov, obračun davka, preglede RVC…

Omogoča vodenje zalog po dejanskih nabavnih cenah (FIFO metoda). Odlikuje ga preprosta uporaba in veliko število pregledov oz. izpisov, ki jih lahko enostavno izvozimo v najrazličnejše formate datotek (PDF, RTF, XLS ter mnoge druge), pošljemo po elektronski pošti, itd.

Omogočene so maloprodajne razprodaje. Zalogo lahko vodimo po skladiščih. Artiklom lahko priredimo tudi ekvivalente. Statistični izpisi so na voljo tudi v obliki krožnih in linearnih grafov.

Na voljo je večjezična podpora (CRO, BIH, SČG, ENG, GER).

Možne so vezave dokumenta v drugo vrsto dokumenta, kreiranje dokumentov iz predlog, skupinsko kreiranje faktur iz nefakturiranih izdaj… Za enostavnejše elektronsko poslovanje je poleg izvozov v najrazličnejše formate vključen tudi izvoz dokumentov – e-računov oz. pošiljanje le-teh preko sistema Imagine imDocs, ki v celoti podpira standard e-SLOG, na portal UJP.