iiPortal

spletni portal za upravnike stavb oz. lastnike nepremičnin v upravljanju

Portal je namenjen upravnikom večstanovanjskih in poslovnih stavb, ki želijo lastnikom in uporabnikom enot (stanovanj, poslovnih prostorov, garaž…), ki jih upravljajo, nuditi transparentni prikaz pomembnih informacij (razdelilnikov, stanje skladov, plačil) in poljubnih dokumentov.

Prikaz razdelilnikov in dobaviteljevih faktur

Na portal se iz različnih Imagine produktov (iPartments, iDesk…) avtomatsko prenašajo razdelilniki (za redni obračun in za rezervni sklad), ki si jih lahko uporabniki portala kadarkoli pogledajo. Na vsakem razdelilniku lahko preverijo vse podatke in vidijo skenirane dobaviteljeve fakture, na podlagi katerih so obračuni nastali. Tako je zagotovljena transparentnost obračuna. Lastniki si lahko v enem koraku prenesejo slike (skenirane dokumente) vseh dobaviteljevih faktur, ki se nanašajo na poljuben razdelilnik.

Podatki o enotah, stroških, saldakontih

Uporabniki portala (lastniki enot, ki so v upravljanju) lahko na portalu pregledujejo podatke o svojih nepremičninah, stroške, obračunske podatke, stanje terjatev in plačil ter odprte postavke. Preko portala lahko pošiljajo tudi spremembe o številu oseb in psov na svojih nepremičninah.

Rezervni sklad, prostovoljni sklad

Uporabniki imajo vpogled v ažurno stanje rezervnega sklada, stanje plačil in terjatev za rezervni sklad ter dolžnike rezervnega sklada, ki se nanašajo na izbrani objekt (stavbo). Vidni so tudi podatki oz. zbrana sredstva na prostovoljnih skladih (razne akontacije, najemnine skupnih prostorov itd).

Dokumenti

Na portal lahko upravniki avtomatsko prenašajo nekatere dokumente iz produkta iDesk (CRM produkt podjetja Imagine) ali pa jih dodajajo ročno. Dokumenti, ki se prenašajo so npr. pogodbe o upravljanju, o medsebojnih razmerjih, hišni red, poročila o upravnikovem delu, aneksi k pogodbam, razni sklepi, plani vzdrževanja ter razni seznami pravilnikov in zakonov. Prikažejo se lahko tudi seznami izvajalcev (dobaviteljev) na objektu, razne novice, obvestila itd.

Glavne prednosti portala:
  • prihranek časa in razbremenitev upravnika pri pojasnjevanju različnih informacij in kopiranju dokumentov, ki jih je po SZ-1 dolžan zagotavljati lastnikom posameznih prostorov v objektih, ki jih upravlja,
  • transparentnost (večje zaupanje lastnikov), saj so lastnikom na portalu vidni vsi pomembni podatki in razni dokumenti,
  • prikaz in/ali prenos posameznih skeniranih dobaviteljevih faktur ali hkraten prenos stisnjene datoteke z vsemi skeniranimi dokumenti dobaviteljevih faktur, ki se nanašajo na razdelilnik. Pri združenih razdelilnikih, ki zajemajo več enot in se ista faktura ponovi na različnih enotah, se ta faktura v ZIP datoteki pojavi samo enkrat, brez podvajanj.
Programski paket je sestavljen iz treh modulov:
  • modula za prenos izbranih podatkov iz MS SQL baze v spletno bazo za lažji spletni prikaz,
  • modula, ki po nastavljenih parametrih seli določene podatke na spletni portal in
  • samega portala, ki predstavlja podatke na spletu.
Portal je ločen na dva dela:
  • administratorski del za upravnika (upravnik določi katere informacije bo za lastnike/uporabnike prikazoval, dodaja novice in obvestila, spremlja sporočene podatke o številu oseb in psov, ureja pogosta vprašanja ipd.) in
  • uporabniški del za lastnika oz. uporabnika prostorov.