Example One Modul iNepGEO za GIS
integrirano upravljalsko platformo
“ Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. ”

Razvijamo nov modul za spletno aplikacijo iNep, ki omogoča povezavo med GIS z raličnimi viri podatkov za posamezne nepremičnine.