Razvijamo nov modul za spletno aplikacijo iNep, ki omogoča povezavo med GIS z raličnimi viri podatkov za posamezne nepremičnine.