Politika podjetja

Temelji uresničevanja politike kakovosti in informacijske varnosti ter zagotavljanja neprekinjenosti poslovanja so:

  • skrb za stalno informiranje, usposabljanje in motivacijo vseh zaposlenih, kar daje zaposlenim in sodelavcem osrednjo vlogo kot nosilcem kakovosti,
  • doseganje odličnosti poslovanja je naravnano k visoki profesionalni stopnji opravljanja dejavnosti,
  • načrt kakovosti, informacijske varnosti in neprekinjenega poslovanja uresničujejo vsi zaposleni,
  • vodstvo podjetja zagotavlja vse potrebno za vzpostavitev, vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistema kakovosti, informacijske varnosti in neprekinjenega poslovanja zato, da omogoča nenehno rast sistema vodenja na poti k poslovni odličnosti,
  • stalno izboljševanje sistema vodenja temelji predvsem na uspešnosti in učinkovitosti obvladovanja poslovnih procesov, kar se kaže z njihovo rastjo in izboljševanjem,
  • sistematično dokumentiranje procesov za zagotavljanje kontinuitete poslovanja,
  • določanje ciljev kakovosti in informacijske varnosti ter neprekinjenega poslovanja na osnovi te politike.