Podjetje Imagine je samostojni ponudnik ePoti, zato se lahko v naših programih pošiljajo in prejemajo eRačuni brez ostalih posrednikov. Izvoz/pošiljanje eDokumentov (eRačunov, eObvestil itd.) poteka preko sistema imDocs, ki smo ga razvili v podjetju Imagine.

Pošiljanje eRačunov preko sistema imDocs podpira različne kanale: 

 • UJP,
 • BizBox,
 • eMail (.xml in .pdf oblika),
 • med uporabniki Imagine programov.

eRačune ali eObvestila se v Imagine programih pošilja preko eNabiralnika, ki deluje preko varnega sistema imDocs. Vsa evidenca poslanih in prejetih eDokumentov se nahaja v programu pod zavihkom eNabiralnik. Poslan PDF izpis (dokumenti, analize) se pošlje na kontaktni eMail, ki je vnešen na poslovnem partnerju, hkrati se lahko pošlje tudi SMS obvestilo prejemniku.

Implementiran imamo nov standard za eRačune– eSlog 2.0, ki je povezljiv z evropskim standardom EDIFACT, ki omogoča pošiljanje (slovenskih) eRačunov tudi podjetjem v EU. Nov standard – eSlog 2.0 omogoča vsem eDokumentom preverjanje pravilnosti po standardu, veljavnosti digitalnega potrdila, zagotovlja sledljivost in hrambo v Imagine cloudu – imDocs.

Nudimo tudi integracijo s sistemom BizBox, ki omogoča izmenjavo eRačunov z ostalimi partnerji, fizičnimi osebami (dostava v spletno banko) itd.

Prednosti izmenjave eRačunov
 • enostavno in hitro poslovanje, z več nadzora in manj napakami pri oddaji in zajemu dokumentov,
 • znižanje materialnih stroškov (ni več uporabe papirja, tiskanja),
 • znižanje stroškov poštnih storitev (ni več uporabe pisemskih ovojnic in poštnih znamk),
 • znižanje stroškov ročnega dela (avtomatski zajem prejetih računov v sistem, ni potrebnega tiskanja, zlaganja v kuverte, pošiljanja),
 • okolju prijazno poslovanje.
Prednosti našega sistema izmenjave eRačunov pred konkurenčnimi
 • avtomatski zajem prejetih računov v Imagine produkte – dvosmerna integracija z našimi produkti (vhodni in izhodni računi), torej brez ročnega dela (opomba: naši produkti so avtomatsko integrirani le preko naše ePoti),
 • specifične in kompleksne funkcionalnosti, kot je npr. izmenjava razdelilnikov (izdanih v iPartmentsu) med upravniki, preko prešifrantov stroškov – prvič je potrebno nastaviti prešifrant stroškov od vsakega drugega upravnika, ki pošlje račun (se pravi, da se razdelilniki med upravniki avtomatsko dodajo, brez ročnega vnosa),
 • vizualizacija računov in razdelilnikov v produktih iSelect, iPartments, iFinance in iDesk je brezplačna oz. zajeta v okviru naše storitve imDocs,
 • račune in razdelilnike nimamo omejene na število postavk,
 • nimamo omejitve na število transakcij, ampak na število eRačunov (en račun namreč vsebuje več transakcij, ponavadi štiri),
 • izmenjava razdelilnikov med upravniki (uporabniki produkta iPartments),
 • ni stroškov vzpostavitve,
 • varna hramba v oblaku korporacije Oracle.

Sistem imDocs je povezljiv samo s programskimi paketi podjetja Imagine.

Seznam programov, ki omogočajo imDocs – elektronsko izmenjavo dokumentov:
 Vodenje materialnega poslovanja

Upravljanje z informacijami celotnega podjetja (ERP), od materialnega poslovanja, financ, plač, kadrovskih podatkov, osnovnih sredstev, odnosov s strankami (CRM) itd.

Glavna knjiga s saldakonti

Zajema vodenje glavne knjige, saldakontov kupcev in dobaviteljev.

Plače in kadrovska evidenca

Obračunavanje plač zaposlenih v podjetju, regresov, podjemnih pogodb itd. Vsebuje tudi kadrovsko evidenco.

Upravljanje z nepremičninami

Priprava obračunov in razdelitve faktur, pregledna povezava obračunov, saldakontov kupcev, saldakontov dobaviteljev in skladov, itd.

upravljanje odnosov s strankami (CRM), dokumentni sistem

Omogoča vodenje, shranjevanje in upravljanje dokumentacije, dodajanje odgovornih oseb, določanje podatkov in lastnosti dokumentom itd.

Pošlji povpraševanje