Example One CENTRALIZACIJA MIGRACIJSKIH POSTOPKOV
PRI ENERGENTIH V PAMETNIH STAVBAH
“ Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. ”