iPay

plače in kadrovska evidenca

Programski paket je namenjen obračunavanju plač zaposlenih v podjetju, podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, udeležbe pri dobičku, oddajanja v najem itd. Omogoča hiter in enostaven obračun plač.

Program podpira naslednje vrste obračunov:

 • Plača in nadomestilo plače (1001)
 • Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo (1190)
 • Poslovna uspešnost (1151 in 1152)
 • Regres (1090)
 • Obvezna praksa (1020)
 • Jubilejna nagrada (1190)
 • Odpravnina iz poslovnih razlogov (1101)
 • Plače detaširanih delavcev (1091)

Program omogoča hitro in enostavno ustvarjanje ter dodajanje postavk oziroma prejemkov v mesečni obračun plač. Formule za izračun prejemkov so poljubno nastavljive.

Na voljo so naslednje funkcionalnosti: vodenje odtegljajev, izračun refundacij, izračune s pripadajočimi izpisi za zasebnike, razne statistike po stroškovnih mestih in zaposlenih, poljubne nastavitve temeljnic s pripadajočimi izpisi, vodenje dopustov, možnost za elektronsko nakazovanje v povezavi s programom iDirect, Na voljo so razni izvozi podatkov v XML obliki na eDavke in na Ajpes, izvoz podatkov za M4/M8, pregledi in izpisi po različnih kriterijih (liste zaposlenih, kartice zaposlenih, plačilne liste, regresi, postavke plač, podpisni seznami, seznami nakazil, direktorske liste, poročila o dohodkih, potrdila in zahtevke za refundacijo, rekapitulacije za različne dohodke…), vrtilne tabele za potrebe analiziranja (primer na sliki spodaj) itd.

Vsebuje možnost izračuna plač na različne načine (po bruto znesku, po urni postavki, plačnih razredih, kolektivni pogodbi, vrednosti točke, količnikih…).

Na izplačilni listi se  lahko določi prikaz podatkov kot so : urna postavka posameznega  prejemka, bruto znesek osnovne plače zaposlenega, ki je določena v pogodbi, skupen strošek podjetja na zaposlenega, neto zneske prejemkov, preostanek dopusta….

Program omogoča prevod izplačilne liste v tuje jezike.

Podatki se lahko prenašajo tudi v produkt iFinance. Izračunane podjemne pogodbe se avtomatsko prenašajo v produkt iPartments, kjer se ustrezno dodajo na razdelilnike. V pripravo za mesečni obračun se lahko uvozijo postavke potnih nalogov iz spletnega produkta iDrive.Web.

V excel datoteko lahko izvozimo podatke o delovni dobi zaposlenih na določen dan, napredovanja, starost otrok zaposlenih, vstop in izstop DPZ, izračun odpravnine na določen dan itd..

Program je prilagojen tudi za invalidska podjetja.

Paket vsebuje tudi osnovno kadrovsko evidenco, ki med drugim zajema tudi vodenje dopustov in izpis obvestila o določitvi letnega dopusta, zdravniške preglede (preventivni, managerski, omejitve), izobraževanja (tečaji, izpiti, seminarji, varstvo pri delu), družinske člane (izpis M-1, M-2, M-3 in M-DČ obrazcev), poškodbe pri delu, nagrade, disciplinske ukrepe, napredovanja, delovna dovoljenja, izobrazbe, sklenjene pogodbe in anekse, pretekle zaposlitve, zadolžitve oz. reverze delovnih sredstev, delovne vize itd.

Program z raznimi opomniki po zaposlenih opozarja na različne dogodke, npr. kdaj poteče viza, kdaj je potrebno opraviti zdravniški pregled ali izobraževanja, do kdaj je zadolženo katero delovno sredstvo itd.

Možno je dodajati različne priponke (različne dokumente) ter jih v elektronski obliki spremljati in pregledovati direktno v produktu. Ponavadi se dodaja vsa dokumentacija za vsakega zaposlenega, od CV-ja, pogodbe, potrdil o iozobrazbi, potrdil o izobraževanjih itd.

Možno je vnašati podatke tudi v Excel in jih v program uvoziti. To pride še posebej v poštev pri podjetjih, ki imajo več poslovalnic in morajo podatke pripraviti posamezne vodje, potem pa podatke pošljejo v obračun, kjer se samo uvozijo. Lahko sicer delajo vsi hkrati v programu preko skupnega strežnika, vendar je običajno tako hitreje, saj ni potrebno, da vsi vnašatelji poznajo delo s programom iPay. Ta opcija pride v poštev tudi tam, kjer vnašateljem zaradi podatkov plač ni dovoljeno delati direktno v programu. Šifre prejemkov ipd je seveda možno poljubno nastavljati. Primer uvozne datoteke iz Excela je na sliki spodaj.

Za varovanje osebnih podatkov je poskrbljeno, saj se lahko omeji dostop do zaupnih in občutljivih podatkov. V programu je možno omejiti, kdo lahko kaj dela oz. vnaša. Obstaja poseben način vnosa, kjer se lahko vnašajo razni kadrovski podatki ipd, brez vpogleda v podatke o plačah.

Dokumentov, namenjenih zaposlenim, ni potrebno tiskati in razdelevati, saj se lahk os programa pošljejo avtomatsko preko varnega portala Imagine imDocs, sicer namenjenega tudi elektronskim računom itd.

Masovno pošiljanje dokumentov po e-pošti preko rešitve imDocs (potrebna le naročnina na imDocs):

– plačilne (izplačilne) liste (kodirane) za plače, regrese…,

– poročilo o dohodku,

– obvestilo o določitvi letnega dopusta.

imDocs – elektronska izmenjava dokumentov

eNabiralnik: eRačuni, eObvestila

Modul eBOL

Modul omogoča:

 • pridobivanje bolniških listov s portala SPOT (za to funkcionalnost je potrebno digitalno potrdilo ter prijava le-tega na ZZZS),
 • ročni uvoz bolniških listov v program (s portala SPOT ročni prenos bolniških listov na disk v .pdf in .xml obliki ter nato uvoz v program),
 • pregled pridobljenih/ uvoženih bolniških listkov,
 • samodejno dodajanje prejemkov v mesečne postavke za obračun plač.

Prednosti modula so hitrejše in enostavnejše delo z manjšo verjetnostjo napak, ki se pojavljajo pri ročnem prepisovanju.