iPay

plače in kadrovska evidenca

 

Programski paket je namenjen obračunavanju plač zaposlenih v podjetju, regresov, podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, udeležbe pri dobičku, oddajanja v najem itd. Omogočeno je enostavno mesečno obračunavanje plač. Vsebuje možnost izračuna plač na različne načine (slika spodaj), vodenje odtegljajev, obračun regresov, izračune s pripadajočimi izpisi za zasebnike, razne statistike po stroškovnih mestih in zaposlenih, poljubne nastavitve temeljnic s pripadajočimi izpisi, vodenje dopustov, možnost za elektronsko nakazovanje v povezavi s programom iDirect, izvoz podatkov na spletni servis eDavki, izvoz podatkov za M4/M8, pregledi in izpisi po različnih kriterijih (liste zaposlenih, kartice zaposlenih, plačilne liste, regresi, postavke plač, podpisni seznami, seznami nakazil, direktorske liste, rekapitulacije…).

Podatki se lahko prenašajo tudi v produkt iFinance. Izračunane podjemne pogodbe se avtomatsko prenašajo v produkt iPartments, kjer se ustrezno dodajo na razdelilnike.

Program je prilagojen tudi za invalidska podjetja.

Paket vsebuje tudi osnovno kadrovsko evidenco, ki med drugim zajema tudi vodenje dopustov in izpis obvestila o določitvi letnega dopusta, zdravniške preglede (preventivni, managerski, omejitve), izobraževanja (tečaji, izpiti, seminarji, varstvo pri delu), družinske člane (izpis M-1, M-2, M-3 in M-DČ obrazcev), poškodbe pri delu, nagrade, disciplinske ukrepe, napredovanja, delovna dovoljenja, izobrazbe, sklenjene pogodbe in anekse, pretekle zaposlitve, zadolžitve oz. reverze delovnih sredstev, delovne vize itd. Program z raznimi opomniki po zaposlenih opozarja na različne dogodke, npr. kdaj poteče viza, kdaj je potrebno opraviti zdravniški pregled ali izobraževanja, do kdaj je zadolženo katero delovno sredstvo itd.

ipay_aa

ipay_bb

ipay_cc

Možno je dodajati različne priponke (različne dokumente) ter jih v elektronski obliki spremljati in pregledovati direktno v produktu.

V programu je možno omejiti, kdo lahko kaj dela oz. vnaša. Obstaja poseben način vnosa, kjer se lahko vnašajo razni kadrovski podatki ipd, brez vpogleda v podatke o plačah.

 

Možno je vnašati podatke tudi v Excel in jih v program uvoziti. To pride še posebej v poštev pri podjetjih, ki imajo več poslovalnic in morajo podatke pripraviti posamezne vodje, potem pa podatke pošljejo v obračun, kjer se samo uvozijo. Lahko sicer delajo vsi hkrati v programu preko skupnega strežnika, vendar je običajno tako hitreje, saj ni potrebno, da vsi vnašatelji poznajo delo s programom iPay. Ta opcija pride v poštev tudi tam, kjer vnašateljem zaradi podatkov plač ni dovoljeno delati direktno v programu. Šifre prejemkov ipd je seveda možno poljubno nastavljati. Primer uvozne datoteke iz Excela je na sliki levo.