iFinance

glavna knjiga s saldakonti za sistem dvostavnega knjigovodstva

 

Program v enem paketu zajema vodenje glavne knjige, saldakontov kupcev in dobaviteljev, vodenje davčnih knjig, obračun DDV, obračun zamudnih obresti, vodenje blagajniškega poslovanja, evidenco prejetih dokumentov (računov, avansov, dobropisov…) in uvoz bančnih izpiskov v formatu ISO SEPA XML.

Podatke je možno hitro poknjižiti na podlagi prenosov iz ostalih Imagine aplikacij:

  • knjiženje obračuna rezervnega sklada in prerazdelitve stroškov iz programa iPartments,
  • knjiženje realizacije veleprodaje in maloprodaje, zapiranje realizacije maloprodaje na podlagi blagajniških prejemkov in izdatkov, knjiženje zaloge iz programa iSelect,
  • knjiženje potnih nalogov iz programa iDrive,
  • prenos obračuna plač iz programa iPay,
  • prenos amortizacije s produkta iSets.

Kljub temu lahko v glavno knjigo knjižimo ročno neodvisno od ostalih programov. Ročno knjiženje se lahko poenostavi z uporabo shem (vzorcev) knjiženja, s katerimi se oblikuje način knjiženja ponavljajočih se dogodkov.

Za večjo varnost je možno pregledovati kontrolne izpise neizravnanih temeljnic, primerjavo saldakontih podatkov in podatkov glavne knjige ter druge kontrolne preglede. Vse izpise je možno izvoziti v MS Word, Excel, PDF ali neposredno iz programa poslati dokument kot PDF priponko po elektronski pošti.

Podatke o obveznostih lahko izvažamo v Ajpesovo spletno aplikacijo ePobot. Za davčne zavezance pa paket omogoča uvoz podatkov o obračunanem in odbitnem ddv (DDV-O) v sistem eDavki.

Na voljo so razne samodejne obdelave, kot so zapiranje razredov, izravnava tečajnih razlik, stotinske izravnave saldakontov ipd. Prednastavljene formule omogočajo pripravo različnih vrst finančnih izkazov (BS, IPI, SFR). Glede na potrebe pa lahko oblikujete svoje individualno poročilo.

iselect_tjasa_a

Poleg standardnih računovodskih izpisov so na voljo tudi napredni hitri pregledi.

iselect_tjasa_c