iFinance

glavna knjiga s saldakonti za sistem dvostavnega knjigovodstvaProgramski paket zajema vodenje glavne knjige, saldakontov kupcev in dobaviteljev, obračun DDV, vodenje davčnih knjig, obračun zamudnih obresti, vodenje blagajniškega poslovanja, evidenco prejetih dokumentov (računov, avansov, dobropisov), pripravo kompenzacijskih predlogov in opominov, obrazcev in izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja,…) ter uvoz in knjiženje bančnih izpiskov.

Omogoča ročno in samodejno knjiženje poslovnih dogodkov. Samodejno se podatki knjižijo na podlagi prenosov iz drugih Imagine programskih paketov:

  • knjiženje obračuna rezervnega sklada in prerazdelitve stroškov, plačil iz programskega paketa iPartments,
  • knjiženje realizacije veleprodaje in maloprodaje, zapiranje realizacije maloprodaje na podlagi blagajniških prejemkov in izdatkov, knjiženje zaloge iz programskega paketa iSelect,
  • knjiženje potnih nalogov iz programskega paketa iDrive,
  • knjiženje obračuna plač iz programskega paketa iPay,
  • knjiženje obračuna amortizacije iz programskega paketa iSets.

Omogoča izpisovanje kartic partnerjev, kontnih kartic, bruto bilance in bilance uspeha, IOP obrazcev, odprtih, zaprtih in zapadlih postavk partnerjev, ipd. Za večjo varnost je možno pregledovati kontrolne izpise neizravnanih temeljnic, primerjavo saldakontnih podatkov in podatkov glavne knjige. Vse izpise je možno izvoziti v MS Word, Excel, PDF ali neposredno iz programa poslati dokument kot PDF priponko po elektronski pošti.

Podatki o obveznostih se lahko izvažajo v Ajpesovo spletno aplikacijo ePobot. Za davčne zavezance pa programski paket omogoča uvoz podatkov o obračunanem in odbitnem ddv (DDV-O) v sistem eDavki.

Preko Imagine imDocs portala programski paket omogoča tudi elektronsko izmenjavo eRačunov in eObvestil.

Na voljo so razne samodejne obdelave, kot so zapiranje razredov, izravnava tečajnih razlik in stotinske izravnave saldakontov. Prednastavljene formule omogočajo pripravo različnih vrst finančnih izkazov (BS, IPI, SFR). Glede na potrebe pa se lahko oblikujejo individualna poročila.

Integrirane so vrtilne tabele (npr. pregled prihodkov in odhodkov), vgrajeni grafi. Omogočeno je urejanje pravic dostopa.

imDocs – elektronska izmenjava dokumentov

eNabiralnik: eRačuni, eObvestila