Certifikati

Kakovost storitev, urejenost poslovanja podjetja dokazujemo tudi s standardom ISO 9001:2015, s katerim razpolagamo že več let. Le-ta je dokaz, da ima Imagine d.o.o. vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja »RAZVOJ, VZDRŽEVANJE, IMPLEMENTACIJA, PODPORA IN PRODAJA LASTNIH PROGRAMSKIH REŠITEV«, ki izpolnjuje vse zahteve omenjenega standarda. Ustrezno informacijsko varnost in varovanje infomacij na nivoju celotnega podjetja dokazujemo s standardom ISO/IEC 27001:2013.  Da naše podjetje uspešno posluje v vseh razmerah smo dokazali z doseganjem zahtev standarda ISO 22301:2019 za neprekinjeno poslovanje, ki smo ga pridobili konec leta 2020, v času izrednih razmer v državi (pandemija koronavirusa).

 

 

Zaposleni se redno izobražujejo in imajo pridobljene različne certifikate. Razvojniki razpolagajo z Microsoft IT certifikati. Podjetje Imagine d.o.o. je tudi Microsoft partner.

Kot podjetje razpolagamo z več certifikati, eden od njih je Excellent SME, ki ga podeljuje GZS. Kot dokaz stabilnosti in dobrega poslovanja podjetja smo prejeli najvišji Platinasti certifikat poslovne odličnosti AAA, ki ga podeljuje Bisnode d.o.o..

 

 

Naše namizne aplikacije so podpisane z digitalnim razširjenim certifikatom EV (Extendent Validation Code Signing Certificate). Pravtako vse naše spletne aplikacije (npr. iNep.web, imGURS, imDocs – eRačuni, iPodpora upravnik, iPodpora pro, iPodpora ERP, iPodpora – imagine podpora, Imagine Autoupdate, spletni produkti…) potekajo preko varne (HTTPS) povezave. Vsi certifikati so od priznane svetovne organizacije DigiCert, ki jo uporabljajo najbolj priznana svetovna podjetja. Tudi vse izmenjave podatkov/dokumentov iz naših aplikacij (javno dostopnih vmesnikov – API-jev) od nas in do nas (torej obojesmerno) potekajo izključno preko omenjenih varnih povezav.

 

Za naš sistem vodenja varovanja informacij  smo prejeli  priznanje tudi od INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA Republike Slovenije.