iDesk

upravljanje odnosov s strankami (CRM), dokumentni sistem

Programski paket je učinkovito orodje za pomoč pri organizaciji informacij poslovnih subjektov, predvsem za upravnike nepremičnin in lastnike več nepremičnin, saj je možno vse podatke vezati na nepremičnino.

Elektronsko vodenje dokumentacije

Program omogoča vodenje, shranjevanje in upravljanje dokumentacije, dodajanje odgovornih oseb za pregledovanje in odobritev (likvidacijo), določanje podatkov in lastnosti posameznim dokumentom (statusi, tipi, vrsta dokumenta, kategorija). Dokumenti se lahko povezujejo s posameznimi projekti, pošto (prejeta, poslana, interna), razporejajo se lahko v lastno kreirane mape in podmape, na katere se določajo lastnosti za likvidacijo. Vso dokumentacijo je možno skenirati v program in jo vezati neposredno na podatke ali pa preko masovnega zajema dokumentov avtomatsko generirati dokumente na osnovi določenih parametrov. Program omogoča tudi samodejen prenos skeniranih dokumentov, ki so povezani s posamezno stavbo, na Imagine spletni portal – iiPortal, ki je viden vsem lastnikom posamezne stavbe.

Vodenje opravil oz. beleženje dogodkov

Vsa pomembna opravila oz. dogodke lahko uporabniki vodijo v elektronski obliki,  kar podjetju omogoča, da odgovorna oseba v vsakem trenutku ve, kje se nekdo od zaposlenih nahaja oz. kaj dela. Upravnik nepremičnine lahko tako kadarkoli za poljubno obdobje izda poročilo za nepremičnino glede opravljenega dela.

Vodenje projektov

S pomočjo modula za vodenje projektov se lahko v podjetju uvede projektno podprti način dela. Modul uporabniku nudi pregled stanja posameznega projekta kot tudi podroben pregled posamezne točke projekta. Podprti so tako manjši (ponovljivi) projekti preko t.i. predlog projektov in tudi kompleksnejši, kjer lahko poljubno nastavite vse točke, roke ter odgovorne osebe za posamezno točko.

Evidenca kontaktnih kartic

Preko šifranta poslovnih partnerjev program samodejno prebere podatke vseh kontaktnih oseb in jih zloži v berljivo obliko kontaktnih kartic, ki si jih lahko uporabnik nastavi v več različnih načinov prikaza.

Vodenje reklamacij

Kadar se v podjetju pojavijo reklamacijski zahtevki strank, jih je potrebno voditi skrbneje kot običajne dogodke. Da bi zagotovili popolno revizijsko sled, kdo je reklamacijo prejel, komu jo je predal, kdaj je bila zaključena, se tovrstni zahtevki vodijo skozi to posebno funkcionalnost.

imDocs – elektronska izmenjava dokumentov

eNabiralnik: eRačuni, eObvestila