iShop PRO

MODUL k product iSelect:

spletna trgovina

Modul k programskemu paketu iSelect – iShop PRO za spletno trgovino in dvosmerni prenos podatkov vsebuje:

 • modul za izvoz podatkov na spletno stran: prenos artiklov, cen, klasifikacij, slik, zalog, prenos cen partnerjev, povezanih artiklov,..
 • modul za uvoz podatkov s spletne strani: uvoz prejetih naročil.
Poleg dvosmernega prenosa podatkov programski sklop omogoča še naslednje:
 • Avtomatsko generiranje naročil,
 • Komunikacija z WEB servisom (sprotna poizvedba za trenutne cene, zaloge ipd.),
 • V iSelectu je dodana možnost, da si uporabnik sam definira dodatna polja na artiklih, ki jih lahko nato prenaša na splet (npr. linke na youtube, dodatne dimenzije artikla, ipd..)
 • Artiklom lahko določimo poljubno število dodatnih nazivov (npr. naziv za splet, naziv za katalog, kratki naziv, itd) v različnih jezikih. Vsi nazivi se prenesejo na splet, kar pomeni, da imamo lahko za spletni prikaz drugačne nazive kot v iSelectu.
 • Prav tako je dodana možnost dodajanja dodatnih klasifikacij artiklov (zraven klasifikacije 1 in 2), ki se lahko prav tako prenašajo na splet.
 • Klasifikacijam 1 in 2 lahko vnesemo daljše opise, prav tako lahko nastavimo sliko, prenesemo na spletno trgovino in prikažemo uporabniku..
 • Klasifikacijam 1, 2 in dodatnim klasifikacijam, lahko nastavljamo poljubno št. dodatnih nazivov v različnih jezikih (naziv za splet, katalog…)

ivec_a

iShop vmesnik izvaža:
 • artikle, slike, zalogo, dodatne/tuje nazive, kosovnice, klasifikacije, barve/velikosti, kupčeve kode artiklov, povezane artikle, itd.
 • Uporabnik trgovine na spletu je lahko neznan ali pa znan kupec.
 • Če gre za znanega kupca, lahko na spletni trgovini vidi cene, ki ste mu jih definirali v cenikih iSelecta.
 • Ko kupec opravi nakup, se ta samodejno vpiše v prejeta naročila v iSelectu, kjer naročilo potem nadalje obdelate.
 • Zraven tega se lahko obiski partnerjev prenašajo v iDesk, kjer so potem na enem izpisu razvidni podatki iz iDeska, iSelecta in podatkov o dostopih spletne trgovine, npr.: št. obiskov, št. naročil, realizacija, RVC, št klicev iz iDeska…

ivec_b

ivec_c

Opomba: Produkt je mogoče uporabljati samo v povezavi s produktom iSelect podjetja Imagine.

Spletna trgovina po dvosmernem prenosu podatkov modula iShop iz iSelecta podjetja Imagine.

 

ivec_d