iShop

modul za spletno trgovino

k programskemu paketu iSelect

Modul k programskemu paketu iSelect omogoča integracijo s spletno trgovino, oz z zunanjimi programi (naprimer za naročanje).

Na voljo sta dva modula za spletno trgovino:

iShop – enosmerni prenos podatkov
 • na spletno stran za namen spletne trgovine (artikli, cene, slike artiklov, tuji nazivi, barve/velikosti (tekstil), skupine artiklov, partnerji…).
iShopPRO – dvosmerni prenos podatkov
 • za prenos podatkov na spletno stran (prenos artiklov, cen, klasifikacij, slik, zalog, prenos cen partnerjev, povezanih artiklov, itd.),
 • za prenos podatkov s spletne strani (prenos prejetih naročil).

iShop PRO

 • Modul omogoča izvoz artiklov, slik, zaloge, dodatne/tuje nazive, kosovnice, klasifikacije, barve/velikosti, kupčeve kode artiklov, povezane artikle, itd.
 • Uporabnik trgovine na spletu je lahko neznan ali pa znan kupec.
 • Če gre za znanega kupca, lahko na spletni trgovini vidi cene, ki so zanj določene v ceniku programa iSelect.
 • Ko kupec opravi nakup, se ta samodejno vpiše v prejeta naročila v iSelectu, kjer se naročilo nadalje obdeluje.
 • Zraven tega se lahko obiski partnerjev prenašajo v iDesk, kjer so potem na enem izpisu razvidni podatki iz programa iDesk, iSelect in podatki o dostopih spletne trgovine, (npr. št. obiskov, št. naročil, realizacija, RVC…).

 

Opisi, slike, nazivi, zaloga artiklov se prenesejo iz programa iSelect.

 

Možnost nastavitve povezanih artiklov iz iSelecta.

 

Dodatne možnosti, ki jih omogoča modul iShopPRO
 • Avtomatsko generiranje naročil.
 • Komunikacija z WEB servisom (sprotna poizvedba za trenutne cene, zaloge ipd.).
 • V iSelectu je dodana možnost, da si uporabnik sam definira dodatna polja na artiklih, ki jih lahko nato prenaša na splet (npr. linke na youtube, dodatne dimenzije artikla, ipd..).
 • Artiklom lahko določimo poljubno število dodatnih nazivov (npr. naziv za splet, naziv za katalog, kratki naziv, itd) v različnih jezikih. Vsi nazivi se prenesejo na splet, kar pomeni, da imamo lahko za spletni prikaz drugačne nazive kot v iSelectu.
 • Prav tako je dodana možnost dodajanja dodatnih klasifikacij artiklov (zraven klasifikacije 1 in 2), ki se lahko prav tako prenašajo na splet.
 • Klasifikacijam 1 in 2 lahko vnesemo daljše opise, prav tako lahko nastavimo sliko, prenesemo na spletno trgovino in prikažemo uporabniku.
 • Klasifikacijam 1, 2 in dodatnim klasifikacijam, lahko nastavljamo poljubno št. dodatnih nazivov v različnih jezikih (naziv za splet, katalog…).
Opomba: Produkt je mogoče uporabljati samo v povezavi s produktom iSelect

Spletna trgovina po dvosmernem prenosu podatkov modula iShopPRO iz programa iSelect.