EVIDENTIRANJE IN ANALIZIRANJE NEPREMIČNIN

Na področju evidentiranja in analiziranja nepremičninskega portfelja naše produkte uporabljajo predvsem večja podjetja, ki imajo veliko nepremičnin (tudi v okviru hčerinskih podjetij, tudi v večih državah), zato še posebej potrebujejo enotno evidenco le-teh.

Naše stranke na tem področju so npr. Skupina NLB d.d. (celotna skupina, v vseh državah bivše Jugoslavije), Triglav zavarovalnica d.d. (Triglav skupina podjetij), DUTB d.d. (družba za upravljanje terjatev bank), Kompas Shop d.d., Zavarovalnica SAVA d.d., Sava Re d.d..., Skupina Pošta Slovenije d.d., Ansitra d.o.o., Zavarovalnica Vzajemna, Zavarovalnica Sava, Sava Re, Mercator d.d., Gorenjska banka, RE Four (OTP real estate group)….

Našteta podjetja večinoma uporabljajo več Imagine produktov z nepremičninskega področja področja, predvsem osnovni asset management spletni produkt  iNep.web (spletna verzija produkta), facility management spletni produkt iPodpora pro, nekateri pa tudi enostavni spletni produkt za projektno vodenje iDesk.web , upravniški produkt iPartments ter nekatere Imagine ERP produkte.

iNep.web

Real Estate Asset Management Solution, Property Mgmt, Portfolio Mgmt, Document Mgmt

Produkt iNep.web je namenjen lastnikom več nepremičnin (banke, zavarovalnice, občine, nepremičninski skladi, večja podjetja z večjim nepremičninskim portfeljem…), ki na enem mestu potrebujejo enotno obširno evidenco ter podrobno spremljavo in analiziranje vseh vrst nepremičnin (lastne, za prodajo, oddane v najem, v najemu) v okviru podjetja ali skupine povezanih podjetij.

Uporaben je tako posameznim podjetjem kot podjetjem v skupini (tudi v različnih državah), saj se lahko v istem programu oz. bazi podatkov spremljajo vse nepremičnine v okviru skupine podjetij.

Več na www.inep.eu

iPodpora pro

(ServiceDesk, SupportDesk, HelpDesk, Maintenance Requests)

Imagine produkt iPodpora PRO je spletna aplikacija, namenjena pripravi, oddajanju (pošiljanju), spremljanju in analizi zahtevkov. Glede na dejavnost podjetja se v nastavitvah poljubno nastavijo kategorije (npr. prostori, nepremičnine, stavbe, stroji, programski produkti…), na katerih izvajamo različna opravila.

Različna opravila zahtevajo nastavitev poljubnih vrst zahtevkov, ki se glede na dejavnost podjetja pojavijo (npr. prijava napak, prijava reklamacij, prijava intervencij, prijava potrebnih popravil, prijava okvar…).

iDesk.web

Enostavno vodenje projektov, CRM, kalkulacije in podkalulacije

Programski paket iDesk.Web je spletni produkt, ki je namenjen vodenju enostavnih projektov in CRM-ja. Spremja se vse od povpraševanja, do končne izvedbe projekta.

Delo je enostavno, vključeni so dinamični dashboardi, grafični KPI-ji…