iCards

Omogoča vodenje in manipulacijo z različnimi tipi kartic

Omogoča vodenje in manipulacijo z različnimi tipi kartic: kartice zvestobe, kartice popustov, kartice-akreditacije za različne dogodke (športna tekmovanja, kongresi, strokovni seminarji…), kartice za varovanje otrok v igralnicah veletrgovskih objektov, v vrtcih…

KOMU JE NAMENJEN?

Programski paket iCards je namenjen: podjetjem, šolam, vrtcem, fakultetam, društvom, neprofitnim organizacijam oziroma vsem organizacijam, ki pri svojem poslovanju kadarkoli naletijo na potrebo po izdaji različnih tipov kartic: plastičnih, papirnih ali drugih.

 • Pri trgovskih podjetjih so to kartice brez ali z magnetnim zapisom za različne bonitete, popuste, skonte, kartice zvestobe…
 • Pri fakultetah so to lahko različne kartice za dostop do laboratorijev, računalniških učilnic, kartice, ki združujejo skupine študentov za laboratorijske vaje, za dostop do fakultativnih-plačljivih seminarjev… S tem je olajšano preverjanje brez seznamov oz. preko študentskih izkaznic.
 • Enako velja za srednje in osnovne šole, za podjetja, ki se ukvarjajo z izobraževanjem…
 • Društva, ki imajo eno ali več panog, lahko s programom in karticami preverjajo članstva, ob prisotnosti preverjajo plačila članarin, kategorizacije članov…
 • Organizatorji športnih dogodkov lahko z njim izdelujejo akreditacije za različne kategorije udeležencev (tekmovalcev, sodnikov, trenerjev, novinarjev, fotografov…), ločeno po barvah, da se že od daleč vidi, kje se lahko določena oseba giblje, kje ji je gibanje omejeno ali celo strogo prepovedano.
 • Veletrgovine in večji trgovski centri imajo posebne igralnice za otroke, kjer lahko starši vzgojiteljem in skrbnikom zaupajo v varovanje svojega otroka. Za to dobijo posebno kartico izpisano na POS tiskalniku, receptor pa iz varnostnih razlogov s programom in web kamero ali fotoaparatom zajame sliko osebe, ki je otroka v varovanje zaupala.
 • Organizatorji raznih konferenc, kongresov, seminarjev in drugih srečanj imajo z izdajo kartic omogočen neposreden vpogled v liste udeležencev, ki jih lahko poljubno kategorizirajo ter ločujejo po različnih kriterijih.
PODROBNEJŠI PREGLED NEKATERIH MOŽNOSTI
  • Šifranti

Skrbnikom aplikacije omogoča vnos:
– določitve skupin uporabnikov,
– posameznih uporabnikov,
– vrste kartic,
– vrste oziroma kategorije oseb-uporabnikov kartic,
– zaposlenih, ki jih prenašamo v šifrant uporabnikov.

  • Pomožni šifrant

Omogoča vnos:
– držav udeleženk s slikami zastav,
– pošt po državah (poštne št. Slovenije so vnešene).

Koristniki oziroma uporabniki kartic so evidentirani z množico različnih podatkov.

Poleg vseh različnih možnosti vnosa oseb, je mogoče grafično obdelati tudi slike (zmanjšati, obrezati, osvetliti…), jim določiti izvor (web kamera, mapa, scaner…), vse seveda neposredno v samem programu. Dodaja se jim lahko magnetni zapis, črtna koda, vrsta črtne kode ter seveda vse potrebne skupine z vsemi označevalnimi barvami. Kartice je možno izpisati posamično ali v skupinah, odvisno od potreb in zmožnosti organizatorja oz. podjetja izdajatelja. Vsi podatki se lahko spreminjajo, pri čemer se zabeleži kronologija in oseba, ki je vnašala, spreminjala ali brisala podatke.
Podatki o udeležencih oz. koristnikih se lahko tudi uvozijo iz različnih zunanjih baz podatkov, sama programska baza podatkov pa temelji na MS-SQL podatkovni osnovi.

Vsi podatki se seveda lahko izpisujejo v različnih listah in sortirajo po različnih kriterijih. Obstaja množica filtrov za selektiven izpis podatkov, ki se z enostavnim premikom miške lahko razvrščajo v poljubne kolone, številčni podatki se lahko seštejejo, določi povprečno vrednost,… Tovrstni podatki se lahko iz izpisa izvozijo v Excel, Word ali PDF obliko dokumenta ali se neposredno pošljejo po elektronski pošti na željen naslov.
Zadoščeno je tudi potrebi po natančni evidenci prihoda in odhoda določene osebe (posebej v otroških igralnicah), reprezentance ali določene skupine oseb. V vsakem trenutku lahko torej uporabnik programa vidi, ali je določena oseba prišla, kdaj je prišla, kje je bila zabeležena, če je prijavnih mest več, kdaj je odšla, po potrebi se lahko zabeleži slika prihoda in odhoda osebe ali starša, ki je otroka pripeljal in ga kasneje odpeljal. V tovrstnih primerih je varnost otroka in zaupanje staršev najpomembnejše.
Skrbnik programa lahko določi še pooblastila za vnos, gesla, sloge in stile izpisov ter vse ostalo potrebno za dopadljiv izgled kartice.
Podatki se po potrebi lahko izvozijo v iSelect – program za materialno knjigovodstvo, kjer jih je mogoče koristiti še za ostale namene (npr. pošiljanje računov udeležencem…).

icar_kkk

KATERI DOGODKI SO SE ODVIJALI S POMOČJO iCards?
 • Microsoft NT konferenca,
 • vsakoletni festival Lent,
 • vsakoletni svetovni smučarski pokal Zlata lisica,
 • vsakoletni navtični sejem v Portorožu,
 • vsakoletni navtični sejem na Hrvaškem,
 • Vrh Evropske pobude v Portorožu 2004,
 • zasedanje CEFTE na Brdu pri Kranju 2003,
 • teniško prvenstvo Umag,…