Storyteller

“Projekt »StoryTeller« s polnim imenom »Empowering of persons under risk of exclusion through development of storytelling professional training in under-equipped EU countries« se financira v okviru akcije Erasmus + KA2 in je strateško partnerstvo za poklicno izobraževanje in usposabljanje (št. 16-202-021567). Ideja za skupno delo izhaja iz opaznega povečanja pomena pripovedovanja zgodb kot poklicnega pristopa. Samo pripovedovanje zgodb je bilo prepoznano kot pristop za opolnomočenje tistih, ki po eni strani pripovedujejo zgodbe in tistih, ki poslušajo na drugi strani. Družbene spremembe in naraščanje števila ranljivih družbenih skupin po vsej Evropi, so jedro skupnega dela v tem partnerstvu. Spoštovanje slednjega pomeni, da pripovedovanje zgodb predstavlja način za krepitev vloge ranljivih skupnosti in strokovnjakov, ki delajo z njimi.

Za Storytelling ali pripovedni pristop, kot zelo uporaben, koristen in k spremembi usmerjen pristop, velja, da razen nekaterih »delnih« izjem ne obstaja kot formalna oblika izobraževanja. Prav tako je zaznati umanjkanje poklicnega izobraževanja na tem področju (izjema so severne države EU, zlasti v Združeno kraljestvu (Škotska in Severna Irska), tudi v ZDA in Avstraliji).

Zato si projekt prizadeva za akreditacijo tega poklica v državah partnericah upoštevaje:

  • potrebe ljudi, ki jim grozi izključenost zaradi invalidnosti, etnične in / ali kulturne pripadnosti, socialnih in ekonomskih ovir ali drugih prikrajšanosti,
  • približevanje pripovedovanja zgodb različnim strokovnjakom, ki delajo z ogroženimi osebami,
  • EOK (ECVET in EQUAVET) za predstavitev učnega načrta pripovedovanja zgodb za formalno akreditacijo C-VET.

Naš cilj je postaviti temelje za dolgoročni razvoj profesionalnega pripovedovanja zgodb v manj opremljenih državah in s tem prispevati k bolj uravnoteženemu razvoju zgodbe pripovedovanja zgodb v Evropi in s tem prispevati k bolj opolnomočeni in enakopravni družbi.