Strategije upravljanja nepremičnin v pametnih mestih

Maribor, 3.8.2021

»Imeti moramo en softver, ki lahko podpre vse podatke, vezane na upravljanje nepremičnin. Povezava mora biti v obe smeri. Imeti moramo preprost dostop do podatkov in podatki morajo biti odprti za druge servise, potem dobimo standardno komponento pametnega mesta. Struktura in lokacija podatkov morata biti jasno razumljivi lokalni skupnosti, da jih po potrebi lahko v vsakem trenutku prevzamejo in umestijo v drugo rešitev. Podatki morajo vedno slediti stranki,« je dejal Boris Koprivnikar.

Pametno mesto. Pametna odločitev.

Platforma za upravljanje nepremičnega premoženja občin.