Programski paketi
UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN

Sklop programskih paketov je namenjen upravljavcem stavb oz. nepremičnin. Vsi delujejo kot samostojni produkti, skupaj pa zajemajo vsa področja, ki jih neki upravnik nepremičnin potrebuje na tem področju. Skupaj z ostalimi produkti Imagine za poslovanje podjetja (iSelect, računovodski produkti…) pokrivajo vsa področja poslovanja upravnikov, torej alternativni produkti načeloma niso potrebni.

Vsi omenjeni produkti so med seboj integrirani in delujejo na isti podatkovni bazi (MS SQL). Spletni produkti (npr. iPodpora upravnik, iiPortal) uporabljajo druge (brezplačne) podatkovne baze, so pa za potrebe izmenjave podatkov  online povezani z našimi namiznimi produkti.


Na razvoju produktov s področja upravljanja nepremičnin delujemo že od leta 1998. Velik poudarek dajemo kvaliteti in varnosti produktov in storitev.
V podjetju na razvoju dela več kot petnajst programerjev, ki so po potrebi tudi podporniki, saj tudi vsebinsko zelo dobro poznajo področja razvoja. Poleg tega imamo še več svetovalcev oz. podpornikov, ki nudijo stalno podporo strankam, jim svetujejo, zbirajo njihove želje ter jih posredujejo razvojnikom.


Veliko izmed naših strank (upravnikov) uporablja večino izmed spodaj naštetih programskih produktov.

Reference

Osnovni produkt iPartments v Sloveniji uporablja preko 80 upravnikov stavb (večstanovanjskih objektov), tudi vsi največji (SPL d.d.,  Metalka stanovansjke storitve d.o.o., Aktiva upravljanje d.o.o., Stanovanjsko podjetje Ravne d.o.o., Habit Velenje d.o.o., Staninvest Maribor d.o.o., Stanovanjska zadruga Smreka z.o.o., Upra-stan d.o.o., Zarja d.o.o. Novo Mesto, Gospodar d.o.o, PSS Ptuj d.o.o., Dominvest d.o.o.,…), katerih tržni delež predstavlja več kot dve tretjini celotne Slovenije, v Ljubljani in nekaterih večjih mestih preko 90%.

PRODUKTI

iPartments
Program za upravljavce nepremičnin

Produkt je namenjen celovitemu upravljanju stavb (stanovanjskih in poslovnih objektov).

iBuilding

Planiranje vzdrževanja stavb

Program za vodenje in evidenco vzdrževanja stavb, pripravo načrtov vzdrževanj, organizacijo ter spremljanje zbora lastnikov..

iCounters
Evidenca in obračun števcev ter vodenje kotlovnic

Program je namenjen obračunu ogrevanja posameznih delov stavb, tople in hladne vode ter vodenju kotlovnic.

iiPortal
Spletni portal za objavo podatkov

Spletni portal je namenjen transparentnemu prikazu informacij upravnika nepremičnin lastnikom in najemnikom.

iClaim
Vodenje in elektronsko vlaganje izvršb na e-Sodstvo

Program za vodenje, evidenco in elektronsko vlaganje paketnih predlogov za izvršbo na spletni portal e-Sodstvo.

iPodpora UPRAVNIK
Centralna evidenca ter podrobno spremljanje in reševanje zahtevkov predstavnikov večstanovanjskih in poslovnih objektov

Spletni produkt, namenjen izmenjavi zahtevkov (reklamacij, naročil, napak, okvar, potrditev…) med različnimi deležniki (upravniki stavb, končnimi uporabniki (npr. predstavniki lastnikov stavb) ter med dobavitelji (izvajalci).