Kakšna je vloga nepremičnin pri razvoju pametnih mest

Kakšna je vloga nepremičnin pri razvoju pametnih mest

Deli novico

Vloga nepremičnin pri razvoju pametnih mest

Če pogledamo skozi zgodovino, je imela tehnologija ključno vlogo pri razvoju mest in podeželj. Tako kot v preteklosti bo tudi prihodnje obdobje inovacij v mestih temeljilo na tehnologijah.

Pametno mesto definiramo kot mesto, ki ima vpeljano digitalno tehnologijo na vseh področjih svojega delovanja in optimalno uporablja vse medsebojno povezane podatke, za boljše razumevanje, nadzor in optimizacijo delovanja. Z uvajanjem digitalnih rešitev za pametna mesta se končno napolni praznina med tehnologijo in ljudmi, ter omogoči pametnim mestom, da postanejo delujoča, smiselna in uspešna realnost.

Digitalne rešitve pomembno vplivajo na mesta, saj spodbujajo učinkovitost, trajnost, boljše odločitve ter ustvarjajo transparentna in konkurenčna poslovna okolja. Razvoj mest zaznamuje predvsem tehnologija, kot je naprimer strojno učenje, avtomatizacija in internet stvari (IoT). Pametna mesta z napredno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo pripomorejo tudi k spodbujanju trajnostnega razvoja in izboljšujejo kakovost življenja občanov. Tovrstna učinkovita in trajna mesta, kjer so nepremičnine “pametne“ in povezane s tehnologijo, privabljajo podjetnike in podjetja, da ustvarjajo delovna mesta in nove priložnosti. To pa je tudi eden od razlogov, zakaj bi se moralo vlagati v pametna mesta in nove tehnologije.

Zakaj imajo nepremičnine ključno vlogo pri razvoju pametnega mesta?

Zato, ker so med glavnimi prejemniki novih tehnologij. Nepremičnine so v središču vsakega mesta in predstavljajo domove v katerih živimo, pisarne v katerih delamo in prostore, kjer preživljamo prosti čas. Tako kot so nepremičnine v središču mest, bodo digitalne rešitve za nepremičnine v središču pozornosti pametnih mest. Digitalizacija nepremičnin ima velik potencial za revolucijo v ekosistemih pametnih mest. Razvoj nepremičnin bo v prihodnje temeljil predvsem na podatkih, saj bo večja razpoložljivost podatkov interesnim skupinam omogočila boljše poznavanje nepremičninskega portfelja in s tem boljše odločitve.

Nepremičnine so v jedru vsakega pametnega mesta, zato je pravi trenutek da prevzamejo vodilno vlogo pri razvoju in digitalizaciji občin. Za pametna mesta je neizogibno, da bodo nepremičninski portfelji v prihodnosti delovali na IoT platformah, ki bodo združevale pametne rešitve in tehnologije v oblaku. Platforme za pametna mesta omogočajo povezovanje nepremičninskih portfeljev na enem mestu, za namen inovacij, analiz in optimizacij. Izkoriščanje prednosti platform in dostop do številnih podatkov zbranih na enem mestu, omogoča uresničevanje vizije pametnih mest.

Digitalizacija omogoča hitrejše in boljše odločanje

Pametna uporaba digitalnih rešitev, kot je analiza in intepretacija zbranih podatkov ponuja potencial za večjo učinkovitost in večjo preglednost zbranih podatkov v grafičnih prikazih. Digitalne rešitve za nepremičnine delujejo kot platforma za zbiranje podatkov v realnem času, jih analizirajo v informacije, pravtako pa povezujejo različne deležnike pametnega mesta, kar omogoča hitro, ustrezno in koristno ukrepanje mestne uprave (občin), predvsem v procesu odločanja. Lastniki več nepremičnin (kot so naprimer občine) in upravljalci, uporabljajo umetno inteligenco (AI) za analizo zajetih podatkov iz različnih baz. Vsi ti podatki se nato združijo na enem mestu oz. v platformi, kot je naprimer iNep. Ta omogoča pregledno urejene in enotne podatke in s tem se poenostavi delo zaposlenih na občini, pospešijo procesi in optimizira čas in strošek za izvedbo nalog. Pravtako se zagotavlja transparentnost podatkov, kar ustvarja boljše pogoje za odločitve.

“Pametno“ ni samo to, da se v tradicionalnih infrastrukturah uporabljajo digitalne platforme ali racionalizirajo občinske naloge. “Pametno“ pomeni predvsem uporabo tehnologije in podatkov za sprejemanje boljših odločitev in zagotavljanje višje kakovosti življenja.

Namen pametnih mest je tudi bolj povezano, učinkovito in trajno delovanje. Sploh občine, ki imajo velike nepremičninske portfelje, vključno z vladnimi ustanovami in uradi, tržnicami in parkirišči, javnimi stanovanji in prostori. Ogromen obseg predstavlja veliko priložnost za znižanje stroškov s potencialnimi prihranki energije in boljšo izkoriščenostjo prostorov (rešitev iNep). Hkrati se pojavlja potreba po strukturiranem upravljanju in vzdrževanju sredstev pametnih mest, ter s tem podaljšuje njihova življenska doba (rešitev iFacility).

Implementacija med ključnimi zaviralci razvoja pametnih mest

Nekatere rešitve za pametna mesta se osredotočajo zgolj na tehnologijo, zato smo v podjetju Imagine dali poudarek na rešitve, ki so enostavne za uporabo, dostopne na vseh napravah in se hitro implementirajo. Implementacija novih tehnologij v mesta je namreč eden od ključnih zaviralcev razvoja pametnih mest. Dejstvo pa je, da je implementacija tehnologij v mesta neizogibna, in je tista, ki bo kreirala prihodnost, zato je pomembno da se izbere pravo, ki bo podpirala digitalizacijo mestne uprave in odločevalce v njej.

Še zadnji pomemben dejavnik pri izbiri rešitev za pametna mesta je varnost podatkov. Sploh platforme, ki vsebujejo velike količine informacij o nepremičninskih portfeljih morajo zagotavljati ustrezno raven varnosti. Pomembno je, da platforma vsebuje varno povezavo https, zagotavlja arhive podatkov, ter poseduje certifikate, ki dokazujejo varno in neprekinjeno poslovanje (naprimer ISO standardi). Na drugi strani pa je pomembno beleženje revizijske sledi, da je možno kadarkoli preveriti kdo je spreminjal podatke in kateri podatki so bili spremenjeni. Pravtako more biti omogočeno nastavljanje pravic na nivoju posameznega uporabnika, da ima ta dostop le do podatkov in informacij za katere je sam pristojen.

Nepremičnine imajo ključno vlogo pri uresničevanju potenciala pametnih mest, saj brez njih ni mesta. Zato se v podjetju Imagine veselimo, da se začne uresničevati potencial pametnih mest tudi na nepremičninskem področju.

Podobne novice

Stopite v stik z nami

In pridobite podrobne informacije