Digitalizacija upravljanja neprofitnih najemov 

Digitalizacija upravljanja neprofitnih najemov 

Deli novico

Digitalizacija upravljanja neprofitnih najemov – Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor
Javni medobčinski stanovanjski sklad (JMSS) Maribor je v letu 2021 začel z implementacijo in uporabo napredne digitalne rešitve za upravljanje sklada. Rešitev, ki jo je razvilo podjetje Imagine, je namenjena poenostavitvi upravljanja z nepremičninami in predvsem avtomatizaciji in poenostavljanju upravljanja neprofitnih najemov.
Picture of Marko Lacković

Marko Lacković

vodja projekta pri JMSS Maribor

Moj cilj je zaposlenim na skladu zagotovit čimbolj avtomatizirane delovne procese, poenostavljeno vsakodnevno delo, ki bo uporabnikom v pomoč in ne v breme. S programi Imagine in njihovo strokovno ekipo smo med seboj s pomočjo različnih integracij povezali tri ključne sisteme za delovanje JMSS MB kot so računovodski program, dokumentni sistem in rešitev Imagine v kateri vodimo vse pravne, vzdrževalne, investicijske in najemne posle vključno z obračuni najemnin, preveritvijo najemnikov ter obdelavo razpisov za dodelitev profitnih ali neprofitnih stanovanj. S tako rešitvijo ne prihaja do podvajanja vnosov podatkov, omogočeno je avtomatizirano pridobivanje podatkov od zunanjih virov (GURS, ZK in ostali pogodbeni partnerji) in posledično prihranek časa, kar se bo predvsem odražalo na kakovosti storitev, ki bodo prinašale dodano vrednost JMSS MB in našim najemnikom. Zaradi specifike poslovanja stanovanjskih skladov je bilo potrebno tudi veliko dodatnega razvoja, kar pa z ekipo strokovnjakov na podjetju Imagine zelo uspešno rešujemo.

Picture of Irena Španinger

Irena Španinger

direktorica JMSS Maribor

Z uvedbo celovite prenove informacijskega sistema za vodenje nepremičnin, ki jih ima JMSS Maribor v lasti ali jih upravlja, bomo zagotovili enovit in pregleden način za analize stanja nepremičnin na enem mestu. Zagotovili bomo preglednejše, racionalnejše in predvsem strokovnejše delovanje vseh pristojnih služb znotraj JMSS Maribor. Sama rešitev bo vodstvu omogočala lažji analitični pregled in tako boljše strateške, investicijske ter druge odločitve. Zaposlenim na JMSS Maribor želimo omogočiti manj administrativnega dela, ter posledično zagotoviti več časa za doseganje kakovostnega servisa našim najemnikom s ciljem usmerjenim v nove investicije, ki bodo dodana vrednost ne samo za JMSS Maribor temveč tudi za mesto samo, kakor tudi za naše okoliške občine. V podjetju Imagine so s strokovnim in profesionalnim pristopom naše želje realizirali v uporabno rešitev, ki jo bomo v prihodnosti ustrezno širili in tudi nadgrajevali.

Stanovanjski skladi v Sloveniji predstavljajo eno redkih sistemskih rešitev v regiji za spodbujanje najemnega trga predvsem pa zagotavljanje najemnih stanovanj za socialno ogrožene družine. Zaradi omejitev financiranja je rast skladov znatno zaostajala za potrebami trga, v zadnjih letih pa so se jim odprle nove možnosti financiranja, zato so začeli z intenzivnim vlaganjem v gradnjo novih stanovanj po vsej Sloveniji, največ pa v mestih Ljubljana, Koper in Maribor. Stanovanjski sklad Slovenije bo med drugim v 2022 dokončal veliko sosesko s približno 400 najemnimi stanovanji na zahodnem delu mesta Pod Pekrsko gorco, načrtovana pa je tudi gradnja podobno velike soseske na vzhodnem delu mesta Novo Pobrežje s 430 stanovanji.

Picture 2
Najemna stanovanja za mlade in mlade družine Dvorakova 5-7 Maribor
Picture of Matej Leskovar

Matej Leskovar

direktor Imagine d.o.o.

Pri naših projektih pametnega upravljanja nepremičnin ter tesnega sodelovanja z različnimi občinami, smo zaznali različne specifične potrebe s strani uprav in stanovanjskih skladov. Zato smo se odločili, da naše rešitve prilagodimo in nadgradimo s potrebnimi orodji, ki bodo avtomatizirala procese in povečala učinkovitost upravljanja s podatki.

Imagine, ki sicer zagotavlja različne rešitve za upravljanje z nepremičninami, je tako v sodelovanju z JMSS Maribor in drugimi skladi, izdelal posebno rešitev za upravljanje profitnih in neprofitnih najemov. Rešitev imenovana iSklad bo pomagala skladom poenostaviti, pospešiti in avtomatizirati proces upravljanja najemnikov in najemnih pogodb. Vzpostavljajo se tudi povezave z zunanjimi viri, s pomočjo katerih bodo lahko skladi avtomatizirano zbirali podatke o premoženju kandidatov za neprofitne najemnine, sistem pa bo zmožen sam analizirati upravičenost in vrstni red kandidatov. S tem se bo občutno povečala preglednost ter zmanjšalo zamudno ročno delo s podatki in prihranilo veliko časa za zaposlene, da se bodo le ti lahko posvetili bolj vsebinskemu delu in izboljšanju storitev za svoje stranke.

Podobne novice

Stopite v stik z nami

In pridobite podrobne informacije