Centralizirana evidenca nepremičninskega portfelja

Vsi podatki o nepremičninah na enem mestu, v isti podatkovni bazi

Vodenje dogodkov, CRM, dokumentni sistem, vodenje migracij zaposlenih in sredstev

Večjezičnost, večvalutnost, večnivojsko določanje pravic uporabnikov, revizijske sledi

Trženje nepremičnin, analiziranje prodaje, stroškov, donosnosti nepremičnin

Integracije z drugimi ERP produkti, z javnimi nepremičninskimi portali, GURS-om

iNep pro

Enotna evidenca ter podrobno spremljanje in analiziranje nepremičnin

Produkt je namenjen lastnikom več nepremičnin (banke, zavarovalnice, nepremičninski skladi, občine…), ki potrebujejo obširno, urejeno in enotno evidenco ter želijo podrobno spremljati in analizirati lastne (tudi tuje) nepremičnine. Uporaben je tako posameznim podjetjem kot podjetjem v skupini (tudi v različnih državah), saj se lahko v istem programu oz. bazi podatkov spremljajo vse nepremičnine v okviru skupine podjetij.

Obširna evidenca podatkov o nepremičninah

Omogočena je evidenca vseh ključnih podatkov o posamezni nepremičnini, po različnih vrednostih (po GURS, knjigovodskih, nakupnih, ocenjenih…), državah, regijah, lokacijah, vrstah, podvrstah, upravnikih… Na voljo so različni opisi (za trženje, za različne namene, opombe), določanje nepremičnin po organizacijskih enotah in po virih financiranja, nastavljanje poljubnih statusov, podatkov o priključkih na komunalno infrastrukturo, vnos projektne dokumentacije in potrebnih dovoljenj itd. Vključena je tudi evidenca različnih cenitev nepremičnin, cenitvenih dokumentov, po različnih tipih in vrednostih cenitev. Znotraj produkta je možen prikaz vseh nepremičnin na Google mapi ter posameznih nepremičnin na Google Street View.
Program vsebuje tudi podatke o najemnikih (zgodovina najemnikov), najemnih pogodbah ter vključuje opomnike za različne dogodke in namene.

Enostavnost in preglednost

Program je zelo pregleden in enostaven za uporabo, vsebuje obširne podatke o posameznih nepremičninah ter vrsto naprednih ostalih opcij, potrebnih za spremljanje in analiziranje nepremičnin.

Integracija z GURS, FURS

Produkt je povezan s podatki Geodetske uprave RS preko spletnih vmesnikov. Avtomatsko se lahko polnijo različni podatki iz baze GURS, tudi tabele ID stavb in ID parcel (glede na vneseno lokacijo nepremičnine) ter ob vsaki spremembi osvežujejo vrednosti nepremičnin. Pri vnosu pravnih oseb se lahko podatki polnijo iz baze FURS.

Dokumentacija, slike

K vsaki nepremičnini je možno dodajati poljubno število dokumentov (priponk), po poljubnih tipih (slike, cenitvena poročila, lokacijske informacije, ZK izpiski, ponudbe, pogodbe, mapne kopije…). Vsa dokumentacija se lahko nastavi tudi na nivoju posameznih dogodkov k nepremičnini. Vnese se lahko poljubno število slik, pri čemer so omogočeni tudi masovni uvozi slik, vključno s hkratnim urejanjem le-teh in avtomatskim dodajanjem vodnih žigov.

Dogodki

Omogočeno je natančno spremljanje in analiziranje poljubnih dogodkov, vezanih na nepremičnino in partnerja, vključevanje dogodkov na koledarje, z vključeno dvosmerno sinhronizacijo z Google koledarjem.

Predloge dokumentov

Možna je nastavitev izgleda različnih predlog dokumentov (npr. potrdilo o ogledu nepremičnine, pogodb s kupci/prodajalci itd.) glede na prednastavljene spremenljivke. Dokumenti (predloge) se lahko vežejo na vrsto dogodka ter vrsto in podvrsto nepremičnine. S tem se ob posameznem dogodku avtomatsko pripravijo samo relevantni dokumenti.

Selitve

Omogočena je natančna evidenca selitev zaposlenih, vključno z osnovnimi sredstvi. Vključena je evidenca zaposlenih in osnovnih sredstev po prostorih ter drevesna struktura prostorov po etažah, po zaposlenih in po osnovnih sredstvih.

Vodenje prihodkov in odhodkov

Vključena je spremljava odhodkov in prihodkov za vsako nepremičnino, možna je integracija z bazami podatkov od upravnikov nepremičnin ter povezava z raznimi ERP produkti (individualno za vsako stranko posebej).

Pregledi/izpisi, analize

Na voljo je množica različnih pregledov/izpisov seznamov nepremičnin ter različnih seznamov za uprave podjetij, za nadzorne svete, za spremljanje agentov in njihove učinkovitosti, spremljanje kupcev, nepremičnin itd.

Varnost in omejitev vpogleda do nepremičnin, revizijska sled

Podrobno se lahko nastavljajo pravice dostopa in vpogleda/spreminjanja/brisanja posameznih nepremičnin. Pravice se lahko nastavljajo na nivoju skupin uporabnikov, pri čemer so lahko isti uporabniki tudi v več skupinah in torej lahko dostopajo do različnih skupin in nivojev nepremičnin. Produkt beleži vse dogodke, ki se zgodijo v programu, tudi spremembe v šifrantih.

Trženje nepremičnin, analiziranje prodaje

Produkt vsebuje obsežen modul, namenjen trženju nepremičnin, vključno z izvozi nepremičnin na različne nepremičninske portale.
Ob vnosu ali izbiri nepremičnine produkt v obstoječi bazi podatkov poišče in ponudi ustrezne potencialne kupce, ki se jim lahko avtomatsko pošljejo SMS sporočila in/ali elektronska pošta. Ustrezne kupce program išče na podlagi predhodno vnesenih povpraševanj in kriterijev. Seznam vseh povpraševanj potencialnih kupcev je zelo pregleden in nastavljiv po poljubnih filtrih.
Vključeno je obširno spremljanje statistike in analiziranje prodaje, o povprečnih razlikah med tržnimi in končnimi cenami, o povprečnem obdobju prodaje, tudi po regijah, agentih itd., statistike po realiziranih transakcijah (po številu, ceni, regijah)…

Večjezičnost

Program omogoča vodenje in preračun vrednosti nepremičnin iz različnih valut ter tečajev. V kolikor se v bazo podatkov vnašajo ali uvažajo podatki o nepremičninah podjetij izven Slovenije, potem se podatki ustrezno preračunajo v evre in so tako vodeni v enotni skupni valuti. Revizijska sled pretvorbe med valutami je zagotovljena, prav tako revizijska sled vseh morebitnih masovnih uvozov nepremičnin. Program je preveden v nekatere druge jezike in se avtomatsko prilagodi prijavljenemu uporabniku programa.

Povezava z drugimi Imagine produti

Produkt je povezan z Imagine produkti iPodpora PRO, iSets in iNep portal.

iNep portal

Je interni varni spletni portal, kamor se prenašajo podatki (nepremičnine) iz aplikacije. V spletni aplikaciji so podatki (evidence) o nepremičninah na razpolago in lahko vidni preko spleta (varovani z gesli in z varnimi povezavami HTTPS), prilagojeni pa so tudi prikazu ter uporabi na tabličnih računalnikih in pametnih telefonih. V okviru portala so na voljo različni grafični pregledi podatkov o lastnih nepremičninah po ključnih kazalnikih (KPI-Key Performance Indicator).

S portala se nepremičnine za prodajo avtomatsko izvozijo v različne nepremičninske portale, ki si jih izbere uporabnik programa za vsako nepremičnino posebej. Portal vsebuje tudi ustrezne spletne vmesnike – API-je za namen integracije s spletnimi stranmi (avtomatski prenos nepremičnin za prodajo na spletne strani podjetja).