Neprekinjeno poslovanje – ključ do uspeha v izrednih razmerah

Neprekinjeno poslovanje – ključ do uspeha v izrednih razmerah

Deli novico

Maribor, 29.12.2020

Prejeli smo certifikat za standard ISO 22301:2019 za sistem neprekinjenega poslovanja.

Imagine d.o.o. je kot prvo IT podjetje v Sloveniji (drugo slovensko podjetje nasploh), ki je prejelo certifikat sistema neprekinjenosti poslovanja, v skladu z zahtevami mednarodnega standarda ISO 22301:2019. Pridobitev certifikata pomeni potrditev izpolnjevanja zahtev, da lahko podjetje nemoteno deluje tudi v izrednih razmerah in ob neželenih dogodkih, saj imamo za ključne procese in sredstva vzpostavljene potrebne krizne scenarije, ki zagotavljajo nemoteno delovanje vseh ključnih procesov v podjetju ter s tem zagotavljamo našim strankam neprekinjeno zagotavljanje želenih storitev.

Vzpostavljen sistema neprekinjenega poslovanja zagotavlja želeno razpoložljivost poslovnih procesov in preprečevanje prekinitev ter prav tako pravilen odziv nanje. S pridobljenim certifikatom smo potrdili ustreznost vzpostavljenega sistema v skladu z zahtevami standarda ISO 22301:2019 in njegove zahteve integrirali v obstoječ in certificiran sistem varovanja informacij po zahtevah standarda ISO/IEC 27001 in sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001. Z vzpostavljeno strategijo neprekinjenosti poslovanja, integriranostjo politike in pripravljenim in testiranim »Načrtom neprekinjenega podlovanja«, zagotavljamo nemoteno poslovanje tudi v primeru neželjenih razmer, situacij, dogodkov ali incidentov.

Vso poslovanje, tudi ključne procese v podjetju (programiranje, podpora strankam, portal imDocs za pošiljanje/prejemanje eRačunov itd.), imamo v oblaku in jih lahko zaposleni izvajajo od koderkoli, torej tudi do doma. Delo od doma je pri nas že znana praksa, kar pomeni, da imamo omrežno infrastrukturo prilagojeno tudi takšnemu načinu dela.

Da uspešno izpolnjujemo vse zahteve standarda smo dokazali prav v času razglašene epidemije COVID-19 v Sloveniji. Sam certifikat ISO 22301:2019 smo prejeli v mesecu decembru 2020, kar je bilo v dodatno potrditev, da uspešno in neprekinjeno poslujemo tudi v izrednih razmerah.

Sama vzpostavitev sistema neprekinjenosti poslovanja in s tem pridobitev certifikata nam je bila malo olajšana, saj smo imeli že dobro vzpostavljen sistem varovanja informacij po zahtevah standarda ISO/IEC 27001 ter dejstvo, da imamo celotno poslovanje podjetja v hibridnem oblaku (lastni strežniki več niso potrebni), v katerem ponujamo našim strankam tudi možnost naročnine na naše spletne produkte kot SaaS (Software As a Service).

Neprekinjeno poslovanje ima velik pomen predvsem za storitvena podjetja kot je naše, saj je poslovanje in programska podpora ključnega pomena tudi za naše stranke oz. uporabnike naših programskih produktov. Na eni strani tako zaščitimo podjetje pred prekinitvami delovanja in pripravimo »Načrte neprekinjenosti poslovanja« za čim hitrejšo vzpostavitev v želeno delovanje, na drugi strani pa našim strankam in poslovnim partnerjem zagotovimo želeno in neprestano razpoložljivost naših storitev ter tako zagotavljamo in nudimo občutek varnosti in zaupanja v uporabo naših storitev.

Glede na trenutno situacijo in številne ukrepe je velika verjetnost, da bodo mnoga podjetja primorana vzpostaviti načrte za neprekinjeno poslovanje. Podjetja, ki nimajo vzpostavljenega sistema ter zahtevanega s pridobljenim cestifikatom so bolj ranljiva, saj je za vsa podjetja pomembno, da se lahko v izrednih razmerah hitro in učinkovito odzovejo na grožnje in dogajanje na trgu. Pomembno je, da se pripravljeni krizni scenariji tudi testirajo in simulirajo, da se lahko v realnih kritičnih dogodkih pravilno odzovemo.

Vse bolj pomembno postaja, da ponudniki storitev zagotavljajo ne samo varno, temveč tudi neprekinjeno poslovanje. Oboje skupaj je ključ do uspešnega poslovanja tudi v izrednih razmerah, katerim smo bili priča v letu 2020.

Ponosni smo, da lahko našim strankam zagotavljamo kakovostne, varne in neprekinjene storitve. Kakovost storitev in urejenost poslovanja podjetja dokazujemo s standardom ISO 9001:2015, informacijsko varnost in varovanje informacij pa dokazujemo s standardom ISO/IEC 27001:2013.

Podobne novice

Stopite v stik z nami

In pridobite podrobne informacije