Priprava na davčno potrjevanje računov

Priprava na davčno potrjevanje računov

Deli novico

V Sloveniji se bo 2. januarja 2016 začel uporabljati Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZdavPR). V praksi to pomeni, da bodo blagajne zavezancev preko spleta povezane z informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Gotovinski računi bodo tako že ob izdaji zavedeni v sistemu FURS-a. Prav tako bo imel kupec možnost preveriti izdan račun, preko mobilne aplikacije ali portala eDavki.

Na Imagine d.o.o. je trenutno v teku integracija podpore davčnemu potrjevanju računov v naše programe. Nove verzije programov, ki bodo vsebovale podporo davčnemu potrjevanju računov, bodo izdane pravočasno, o čemer boste tudi obveščeni preko E-pošte.

Nadgradnja aplikacij, na sistem davčnega potrjevanja, je vključena v redno ceno mesečnega vzdrževanja.

Katere pogoje boste v zvezi s tem morali izpolniti Imagine uporabniki, ki izdajate gotovinske račune?

1. Pridobiti boste morali namenska digitalna potrdila, ki bodo izdana s strani FURS-a (začetek pridobivanja je 2.11.2015).

2. Specifikacija FURS-a zahteva tisk QR kode na izdanih računih, kar pomeni, da bo obvezen POS tiskalnik, ki to omogoča. Implementiran bo tak način tiskanja QR kode, ki je podprt na čimveč standardnih POS tiskalnikih. O načinu končne implementacije in zahtevah za POS tiskalnik vas bomo pravočasno obvestili. Pri tiskanju gotovinskih računov na standardne tipe A4 tiskalnikov (InkJet, laser…) ne bo dodatnih zahtev.

3. Sprejeti interni akt (pred pričetkom izdajanja računov), s katerim boste določili oznake poslovnih prostorov ter pravila za dodeljevanje številk računov (splošna oblika številk računov je določena v ZDavPR). Podatke iz sprejetega internega akta boste vpisali v program.

4. Zagotovljena bo morala biti povezava na splet.

5. Nabaviti vezano knjigo računov. V primeru nedelovanja blagajne, mora zavezanec do odprave okvare oziroma do ponovne vzpostavitve delovanja, račune pri gotovinskem poslovanju izdajati iz vezane knjige računov. Pred prvo izdajo računa je potrebno vezano knjigo računov potrditi na portalu eDavki

6. V program mora biti vpisana DŠ številka pri vsakem zaposlenem, ki izdaja račune.

7. V poslovnem prostoru mora biti na vsaki elektronski napravi za izdajo računov ali na drugem, kupcu vidnem mestu, obvestilo o obveznosti izdaje in izročitve računa kupcu, ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun.

Vodnik po davčnih blagajnah
Finančna uprava RS je izdala zloženko »Vodnik po davčnih blagajnah«, kjer lahko med drugim preberete tudi o:
– časovnici uvajanja davčnih blagajn
– olajšavah pri nakupu davčnih blagajn
– prehodnem obdobju
– globah za prekrške
– možnosti preverjanja izdanih računov iz strani kupcev
– obvestilu o obveznosti izdaje računa

Dodatne spletne povezave:
DAVČNE BLAGAJNE splošno, nadzor in prekrški:
Zloženka »Vodnik po davčnih blagajnah:
Davčne blagajne in vezane knjige računov (VKR):

Podobne novice

Stopite v stik z nami

In pridobite podrobne informacije