Spletni program namenjen upravnikom in izvajalcem delitev porabe hladne vode, delitev porabe toplote za ogrevanje prostorov in toplo vodo

Program omogoča obračun porabe po različnih parametrih izračuna, ki si jih lahko uporabnik nastavlja skladno z lokalno zakonodajo, opozarja vas na morebitne napake na števcih ali na napake v strukturah in vas obvešča še o drugih ugotovitvah pomembnih za pravilen obračun ali samo delovanje naprav povezanih z odčitavanjem merilnikov.

iCounters je dovršen za uvoze datotek popisov:
 • Siemens in Qundis (uvozi rep ali XML datotek)
 • Sontex
 • Landisgyr
 • Hydrocenter, Izar center

Strukture so lahko široko razvejane ali povsem enostavne (kotlovnice, večja naselja, samostojen večstanovanjski ali poslovni objekt, del stavbe ali posamezne enote). Izračune je možno pripraviti na primarni in sekundarni ravni, in sicer po različnih parametrih (po površini, v deležih, po metrih, številu oseb ali kombinacijah parametrov) z realnimi in virtualnimi merilniki. Primarno raven predstavlja glavni ali vhodni merilnik, sekundarno raven pa merilniki po enotah (delilniki, kalorimetri, števci za vodo).

Glavne prednosti
 • 24/7 razpoložljivost in dostopnost s katerekoli naprave s spletnim dostopom
 • vsi podatki so varno shranjeni v oblaku Oracle (v EU – Frankfurt) z vodilnimi varnostnimi tehnologijami
 • samodejno varnostno repliciranja in backupiranje podatkov (tudi na drugo tektonsko ploščo)
 • enostaven uvoz podatkov iz različnih virov v bazo iCounters
 • informacijsko podprta enotna centralizirana evidenca števcev in porabe
 • prikaz morebitnih napak v odčitkih števcev, ter različnih opozoril
 • izračun in prikaz odstopanj
 • avtomatsko razreševanje napak in odstopanj
 • izračun različnih objektov in števcev na primarni in sekundarni ravni
 • analitika zgradb pri porabi vode, energije…
 • dodajanje temperaturnega primanjkljaja in primerjava podatkov z zunanjimi temperaturami
 • revizijska sled oz. dnevniki vnosov, popravkov in brisanj
 • skladnost s smernicami GDPR
 • možnost povezovanja z zunanjimi ERP programi preko API vmesnikov (npr. stroški delitve) in z drugimi Imagine programi

Natančno in enostavno upravljanje in razdelitve porabe energije in vode za svoj portfelj ali portfelj svojih strank

Za končne obračunovalce stroškov (upravniki, energetska ali vodovodna podjetja) pa se lahko izvažajo izračuni delitev iz različnih že sprogramiranih struktur, odvisno tudi od države: Brunata, Delstro, HEP, Vodooskrba, tudi Imagine ima svoj strukturo za uvoz, ki je usklajena z večino izvajalcev delitev.

Izpisi