Program je namijenjen upraviteljima i operaterima za dijeljenje potrošnje hladne vode, dijeljenje potrošnje topline za grijanje prostora i tople vode

Program omogućuje izračune potrošnje prema različitim parametrima, koje korisnik može prilagoditi u skladu s lokalnim zakonima. Također vas upozorava na moguće pogreške brojila ili konstrukcijske pogreške te vas obavještava o drugim nalazima važnim za ispravan izračun ili rad uređaja za očitavanje brojila.
iCounters je dovršen za uvoz datoteka inventara:
 • Siemens in Qundis (uvozi rep ili XML datoteka)
 • Sontex
 • Landisgyr
 • Hydrocenter, Izar center
Strukture mogu biti široko razgranate ili vrlo jednostavne (kotlovnice, veća naselja, samostalna stambena ili poslovna zgrada, dio zgrade ili njezine pojedinačne cjeline). Obračune je moguće izraditi i na srednjoj i na primarnoj razini, prema različitim parametrima (po površini, po udjelima, po metrima, po broju ljudi ili po kombinacijama parametara) sa stvarnim i virtualnim mjernim uređajima. Primarna razina je glavno ili ulazno brojilo, a sekundarna razina su jedinična brojila (razdjelnici, kalorimetri, vodomjeri).
Glavne prednosti
 • 24/7 dostupnost i pristupačnost putem bilo kojeg uređaja s pristupom internetu,
 • svi podaci su sigurno pohranjeni u Oracle oblaku (u EU – Frankfurt) s vodećim sigurnosnim tehnologijama,
 • automatska replikacija podataka i sigurnosna pohrana (i na drugu tektonsku ploču),
 • jednostavan uvoz podataka iz različitih izvora u iCounters bazu podataka,
 • informacijski potkrijepljena jedinstvena centralizirana evidencija brojila i potrošnje,
 • prikaz mogućih pogrešaka u očitanju brojila i raznih upozorenja,
 • obračun i prikaz odstupanja,
 • automatsko rješavanje pogrešaka i odstupanja,
 • obračun raznih objekata i brojila na primarnoj i sekundarnoj razini,
 • analitika zgrada za potrošnju vode, energije…,
 • dodavanje temperaturnog deficita i usporedba podataka s vanjskim temperaturama,
 • revizijski trag, odnosno evidencija upisa, ispravaka i brisanja,
 • usklađenost sa smjernicama GDPR i
 • mogućnost povezivanja s vanjskim ERP programima preko API sučelja (npr. podjela troškova) te s drugim Imagine programima.

Natančno i jednostavno upravljanje i razdjelne porabe energije i vode za svoj portfelj ili portfelj svojih klijenata

Za izračun konačnih troškova (menadžeri, energetska ili vodna poduzeća) kalkulacije dijeljenja mogu se eksportirati iz različitih već programiranih struktura, ovisno o zemlji: Brunata, Delstro, HEP, Vodopspkrba…Imagine ima i vlastitu strukturu za uvoz, što je dogovoreno s većinom distributera.

Ispisi