Program je namenjen upravnicima i operaterima za deljenje potrošnje hladne vode, deljenje potrošnje toplote za zagrevanje prostora i tople vode

Program omogućava proračune potrošnje prema različitim parametrima, koje korisnik može da podesi u skladu sa lokalnim zakonima. Takođe vas upozorava na moguće greške na brojilima ili greške u konstrukcijama i informiše vas o drugim nalazima važnim za ispravan proračun ili rad merača uređaja koji se odnose na očitavanje.
iCounters je dovršen za uvoz fajlova inventara:
 • Siemens i Qundis (uvozi rep ili XML fajlova),
 • Sontex,
 • Landisgyr
 • Hydrocenter, Izar center
Strukture mogu biti široko razgranate ili veoma jednostavne (kotlarnice, veća naselja, samostalna višestambena ili poslovna zgrada, deo zgrade ili njene pojedinačne celine). Proračuni se mogu pripremati i na sekundarnom i na primarnom nivou, i to prema različitim parametrima (po površini, u udelima, po metrima po broju ljudi ili po kombinacijama parametara) sa stvarnim i virtuelnim mernim uređajima. Primarni nivo predstavlja glavno ili ulazno brojilo, a sekundarni nivo jedinična brojila (razdelnici, kalorimetri, vodomeri).
Glavne prednosti
 • 24/7 dostupnost i pristupačnst putem bilo kojeg uređaja koji ima pristup internetu,
 • svi podaci se bezbedno čuvaju u oblaku Oracle (u EU – Frankfurt) sa vodećim tehnologijama za bezbednost,
 • automatska sigurnosna replikacija i backup podataka (i na drugu tektonsku ploču),
 • jednostavan uvoz podataka iz različitih izvora u bazu iCounters,
 • informaciono podržana objedinjena centralizovana evidencija brojila i potrošnje,
 • prikaz mogućih grešaka u očitavanju brojila i različitih upozorenja,
 • obračun i prikaz odstupanja,
 • automatsko rešavanje grešaka i odstupanja,
 • obračun različitih objekata i brojila na primarnom i sekundarnom nivou,
 • analitika zgrade kod potrošnje vode, energije…,
 • dodavanje temperaturnog deficita i poređenje podataka sa spoljašnjim temperaturama,
 • revizijski trag odnosno evidencija unosa, ispravki i brisanja,
 • usklađenost sa smernicama GDPR i
 • mogućnost povezivanja sa eksternim ERP programima preko API interfejsa (npr. troškovi deljenja) i sa drugim Imagine programima.

Natančno i jednostavno upravljanje i razdelitve potrošnje energije i vode za svoj portfelj ali portfelj svojih stranaka

Za izračun završnih troškova (upravnici, energetska ili vodovodna preduzeća), obračuni podela mogu da se izvoze iz različitih već isprogramiranih struktura, u zavisnosti od zemlje: Brunata, Delstro, HEP, Vodoopspkrba… Imagine takođe ima svoju strukturu za uvoz, koja je usaglašena sa većinom distributera.

Ispisi